dá se nějak měnit obsah Souhlasu s ohlášením domovní ČOV?

28. 3. 2023,

Dobrý den, dá se nějak měnit obsah Souhlasu s ohlášením domovní ČOV?

Odpověď

30. 3. 2023

Pokud už je souhlas vydaný, tak jediná možná náprava je požádat o přezkum zákonnosti. Jinak se změnit nedá. 

Pokud jsou tam nezákonné podmínky, lze předpokládat, že nadřízený orgán takový souhlas zruší. Přezkum je možné zahájit nejpozději do 1 roku od vydání souhlasu. 

Později se s ním již nedá nic dělat.

Takže pokud se stavebník diví dodatečně, má tak trochu smůlu. Je potřebné si pohlídat co se ohlašuje, to že pod časovým tlakem stavebník souhlasí se vším (často i nelogickým požadavkem) je problém, s kterým se ale pak už nedá nic dělat.