Jak zajistit pitnou vodu a sběr splašků bez připojení ke kanalizaci?

27. 12. 2017, Jan Urubek

Dobrý den,

obracím se Vás s dotazem jak nejlépe mohu zajistit pitnou vodu pro mobilní dům a také zajistit sběr splašků, když se nemohu napojit na obecní kanalizaci a vodovod. Na pozemku mám možnost čerpat vodu ze studny, nicméně není vhodná k domácímu užití a slouží pouze jako užitková. Rád bych se tedy zeptal zda-li je možné vodu ze studny napojit na domácí čističku společně se septikem na sběr splašků a odpadní vody. Popřípadě jak jinak by se to dalo řešit. Předem děkuji za odpověď a případné rady.

Odpověď

29. 12. 2017, Ing. Karel Plotěný

Dobrý den pane Urubku,

asi i v tomto případě je nejlepší postupovat podle vyřazovacího schématu. Nejjednodušší je napojit se na veřejný vodovod a kanalizaci (pokud je k dispozici, pak ve většině případů to bude nejjednodušší a bezkonfliktní řešení). V případě, že k dispozici není, což je asi váš případ, pak lze uplatnit další kombinace.

Pitná voda

Co se týká pitné vody (nebo užitkové), tak v tom vašem případě bych začal tím, že bych si jako první krok zajistil rozbor vody z té studny a její vydatnost. V optimálním případě ji bude možno upravit na pitnou, nebo alespoň na hygienicky nezávadnou a používat ji na všechny účely s výjimkou pití (kupovat si balenou). Teprve pak bych přemýšlel o dalších kombinacích např. s využitím dešťovky (to, kdyby nebyla studna dostatečně vydatná, nebo by úprava byla nereálná nebo by voda byla příliš tvrdá, ...).

Odpadní voda

Jako první bych prozkoumal možnost vypouštění do toku na ohlášení (pak to řeší nejlevnější ČOV i její provoz - např. naše AS-VARIOcomp K … https://www.asio.cz/cz/p/2.cistirna-odpadnich-vod-as-variocomp-k, kdyby to nešlo, tak bych uvažoval s vyčištěním na úroveň třídy PZV (ohlášením) a zasakováním do vod podzemních (např. náš AS-MONOcomp Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp - ASIO) a teprve jako poslední variantu bych volil odvážení z bezodtoké jímky. No a pak je tady ještě jedno řešení - pro vypouštění do toku i do podzemních vod - AS-ANAZON … https://www.asio.cz/cz/p/8.cistirna-odpadnich-vod-as-anazon (septik a vertikální filtr), které je sice nákladnější, ale toho bych se nebál, zejména tam, kde jsou vhodné výškové poměry, protože dlouhodobě je to nejekonomičtější varianta a z hlediska stability provozu (pokud ČOV nějak nepoddimenzujete) i varianta nejméně problematická a navíc úplně "blbuvzdorná". Pokud bych byl nucen řešit odvážení odpadních vod na městskou ČOV, pak bych se snažil minimalizovat množství těchto vod - oddělil bych např. vody ze sprch a vany a ty použil na splachování záchodů (s využitím naší ČOV AS-AQUALOOP … https://www.asio.cz/cz/p/142.cistirny-sedych-vod-as-gw-aqualoop) atd. a tím snížil náklady na odvážení (i více jak 20 tis. Kč/rok) na polovinu ...

Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?