Jaký je rozdíl mezi ohlášením a vodoprávním povolením pro čistírny, septiky a jímky?

22. 7. 2015, Magda

Dobrý den, připravuji článek o domácích čističkách odpadních vod, cca pro 5-7 osob. Chtěla bych Vás požádat o spolupráci, konkrétně ... popis v bodech nutných povolení pro využívání malé ČOV (od stavebního úřadu nebo vodoprávního úřadu?) v případě, že:

a) vlastním pouze malou ČOV,

b) kombinuji jímku nebo septik s ČOV.

Odpověď

22. 7. 2015, Ing. Karel Plotěný

Vážená paní Magdo,

v podstatě je to tak, že je úplně jedno jestli použiji domovní ČOV jako jeden výrobek (domovní ČOV) nebo více výrobků (septik + filtr) v obou případech je to stavba zahrnutá pod pojem domovní čistírna ... dokonce i sestava septik+filtr, pokud je tak certifikovaná, může být brána jako jeden výrobek (jímka, žumpa jsou naopak pojmy pro bezodtokou nádrž a voda z ní se nevypouští ani do vod povrchových a ani do vod podzemních, a tak nepodléhá schvalování od vodoprávního úřadu). Stavba domovní čistírny pak podléhá vodoprávnímu řízení (jako speciálnímu druhu stavebního řízení – proto řízení provádí vodoprávní úřad) a podstatné je, že jsou dvě možnosti jak čistírnu povolit – klasickým vodoprávním řízení a nebo na ohlášení. Po změnách provedených poslední novelou stavebního zákona není prakticky rozdíl mezi dokumentací pro vodoprávní rozhodnutí a pro ohlášení (viz Vyhláška o dokladech žádostí …+ nová ustanovení stavebního zákona), v podstatě skoro shodné je i to, že v obou případech je nutná písemná reakce vodoprávního úřadu. Rozdíl je pak pouze v tom, že v případě vodoprávního rozhodnutí o povolení stavby se vydává ještě i rozhodnutí o nakládání s vodami (kde jsou stanoveny parametry pro vypouštění odpadních vod) a v případě souhlasu s ohlášením se toto rozhodnutí nevydává a má se za to, že je nakládání s vodami je automaticky povoleno. Podstatný rozdíl je pak ale v tom, jak se provádí kontrola realizovaných staveb: – v případě, že má stavebník vydané povolení k nakládání s vodami, je povinen podle něj jednat, což znamená, že si musí nechat odebrat vzorky (četnost podle rozhodnutí 1-4x/rok) a výsledky odesílat vodoprávnímu úřadu, -v případě že má stavbu povolenou na ohlášení, je pak povinen jednou za dva roky přizvat revizora (osoby s oprávnění jsou na stránkách MŽP) a ten mu podobně jako kominík, nebo STO pro auta provede revizi a zápis o revizi je stavebník povinen poslat na úřad. Což obecně vzato vyjde finančně skoro nastejno a bude záležet na konkrétních podmínkách (kolik vzorků předepíše úřady a kolik si řekne za úkon revizor). Poznámka: 432/2001 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.336/2011 SB.; VYHLÁŠKA UPRAVUJÍCÍ DOKLADY K ŽÁDOSTEM O ROZHODNUTÍ NEBO VYJÁDŘENÍ A O NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ, SOUHLASŮ A VYJÁDŘENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?