kompostovací toaleta a legislativa - nový Zákon o odpadech

5. 1. 2021, Andrea

Dobrý den pane Plotěný, obracím se na Vás s žádostí o „radu“ ve věci kompostovacího WC pro rodinný dům. Obrátil se na mě žadatel, že v rámci RD chce řešit odpadní vody tak, že šedé vody budou vypouštěny přes kořenový filtr do vsaku, žluté vody budou jímány zvlášť a hnědé „vody“ budou také zvlášť, resp. toaleta bude bezvodá – kompostovací záchod. Žadatel mi sdělil, že obsah tohoto kompostovacího záchodu se dle potřeby vynáší na kompost. Já jsem se také dočetla jakým způsobem je nakládáno s tímto materiálem. Dočetla jsem se, že tyto hnědé vody je možné dle katalogu odpadů přirovnat ke kalům z ČOV a septiků a je možné je ukládat na kompost s tím, že je nutné nakládat v souladu s vyhláškou o nakládání s biologicky rozložitelným materiálem, tedy pravidelně vzorkovat to co předávám na kompost a poté vzorkovat to co aplikuji na zemědělskou půdu. Toto je možné aplikovat u komunálních a větších kompostáren, ale u rodinného domu je to finančně neúnosné. Můžete nám něco doporučit….? Děkuji, Andrea

Odpověď

5. 1. 2021

Vážená paní Andreo,

jako skupina ČAO při CzWA i jako firma ASIO jsme se snažili, aby legislativa (zákon O odpadech) byla prakticky použitelná a reálná (viz připomínkování zákonů přes HK ČR). I díky pozměněnému realistickému přístupu MŽP si myslím, že se to z velké části povedlo – pro nepodnikající fyzické osoby (§15) je v zákoně o odpadech cesta – pro použití doma – je možné kal dát do kompostu (jako ostatní odpad §67), kompostovat (§12) a pro nepodnikající fyzické osoby odpadá administrativa, která je nutná pro veřejné kompostárny… Samozřejmě platí, že svým chováním nesmíte škodit životnímu prostředí (tj. musíte se chovat rozumně podle návodů) a zdraví (aplikovat opět podle doporučení např. WHO – tj. zapravit do půdy), ale už je to možné oficiálně řešit (a pak že se některé věci nemění k lepšímu).

S přátelským pozdravem Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?