obecní kanalizace

5. 3. 2018, Růžena

Dobrý den, jsme vesnice do 300 obyvatel a podnik kanalizace nás přesvědčuje na tlakovou kanalizaci, což se nám nelíbí a rádi bychom znali lepší způsoby kanalizace. V obci už máme ze 3/4 kanalizaci gravitační na splaškovou i dešťovou vodu, tlaková kanalizace by byly vedena cca 2 km do centrální čistírny u sousední větší vesnice. Prosím zaslání nějakých návrhů. Děkuji.

Odpověď

5. 3. 2018, Ing. Karel Plotěný

Dobrý den,

to řešení, které uvádíte (s čerpáním) máte i ve vašem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Neznám historii tohoto vašeho rozhodnutí, a tak se nedá na dálku ani moc dobře posoudit, zda je to dobře rozhodnuto nebo ne. I když to podle mne asi nebude ta nejekonomičtější varianta. Záleží také na tom, zda máte finanční prostředky (a jaké jsou tyto prostředky) na realizaci této varianty… a jak případně s dotacemi. Nevím pak, zda u vás nejsou i nějaká omezení co se týká vypouštění do vod povrchových nebo podzemních. Jinak obecně – nedávno jsme obdobný případ řešili (obec 200 EO) – varianta s čerpáním do vzdálenosti 1,5 km byla ve srovnání s ČOV pro obec i s ČOV pro jednotlivé domy ta nejdražší… Pro konkrétní lokalitu je třeba znát konkrétní údaje (délky kanalizace, hydrogeologii, údaje o toku) a pak se dá orientačně říct, co by mohlo být to nej… Možný postup:

• Nechat si zpracovat jednoduchou studii, kde budou orientačně náklady a vaše možnosti financování s ohledem na vaši lokalitu.

• Pak se rozhodnout pro nějakou variantu tak, aby byla reálně uskutečnitelná (jak bude financována).

• Pokud se pak rozhodnete pro změnu – pak bude nutné změnit PRVK. Jsme Vám schopni doporučit firmu, která se zabývá jak zpracováním variant tak pak i následně tím, jak získat dotace…

Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?