povolení domovní ČOV

2. 7. 2018, Jan

Dobrý den, je možné, že se někde generálně nepovolují ČOV na ohlášení?

Odpověď

2. 7. 2018

Dobrý den,

nechal jsem odpověď zpracovat od právníka…

"Nelze předem odmítnout ohlášku. Pokud stavebník ohlásí a stavba nesplňuje podmínky pro ohlášku, stavební (vodoprávní) úřad by měl vydat usnesení, kterým ohlášku překlopí do vodoprávního řízení. Toto usnesení musí být odůvodněno, resp. musí tam být uvedeno proč nelze věc vyřešit ohláškou. Pokud by úřad nechtěl stavbu povolit vůbec, vydá zamítavé rozhodnutí, ve kterém odůvodní proč nelze stavbu povolit…"

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?