Stavba DČOV specializovanou firmou

23. 3. 2017, Lukáš

Dobrý den,

měním starý typ DČOV za nový, a proto jsem zakoupil DČOV ASIO VarioComp 5K, mám projekt a stavební povolení. Přečištěnou vodu plánuji vypouštět do vod podzemních a v letních měsících s ní zavlažovat. Současný systém byl funkční, ale jednalo se o starý typ DČOV Herva, který nesplňuje některé parametry. Novou čističku proto budu umísťovat pouze před stávající jímku, která se tak změní na akumulační nádrž. Stavba nové čističky pro mne znamená, že udělám výkop, betonové lože, přeruším odpadní potrubí, usadím DČOV, napojím a provedu zásyp. Dle mého názoru se nejedná o nic složitého. Navíc napojení provede instalatérská firma včetně tlakové zkoušky. To však odboru životního prostředí nestačí a chce již při oznámení zahájení stavby sdělit název firmy, která stavbu provede. Navíc požadují certifikovanou firmu pro stavbu DČOV. Běžný stavební dozor jim nepostačuje. Ve stavebním zákoně, ani ve vodním zákoně jsem o něčem podobném nenašel ani zmínku. Je tento požadavek úřadem oprávněný? Existuje vůbec nějaká firma (popř. seznam, firem), která je pro tuto činnost certifikovaná? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď

25. 3. 2017

Odpověď od .... úředníků Vodní díla nelze dělat svépomocí, takže se u nich postupuje (dle našeho názoru) podle následujících § stavebního zákona - 2 odst. 2 písm. b) - stavebním podnikatelem je osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, další související paragrafy jsou 153, 160, 103, 104). Setkal jsem se v praxi s následující formulací v rozhodnutí (což odpovídá předchozímu) Stavba bude provedena dodavatelsky ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odborného dozoru stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná). Pro úřad je to mimo jiné praktické (dohled nad kvalitou prací,…) a i z toho důvodu, že v případě stížností se obracejí občané prvotně na úřad a úřad pak ví s kým komunikovat.

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?