úřad se se mnou odmítá bavit o možné domovní ČOV

18. 12. 2020, Tomáš

Dobrý den, rád bych stavěl RD na ulici, kde zatím není kanalizace. Stavební úřad by akceptoval dočasné řešení s domácí ČOV. Úřednice na vodoprávním odboru příslušné obce s rozšířenou působností se se mnou o této možnosti odmítla bavit a řekla, že to vůbec nemám zkoušet. Může takto postupovat? Děkuji, Tomáš

Odpověď

18. 12. 2020

Dobrý den, Tomáši,

co se týká domovních čistíren, tak se situace mění kraj od kraje a dokonce i úředník od úředníka - závisí na tom, kdo ho (ji) ovlivnil. Z hlediska racionálního - mělo by se vycházet z tzv. PRVK (plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a tam je pro každou obec naplánováno jak bude řešena), záleží kraji a na obcích co tam je naplánováno a pokud by tam byly i domovní ČOV, tak máte první pomocné body, dále je pak dobré vědět, jestli jde v místě zasakovat (hydrogeologický posudek). Pokud byste měl v zádech alespoň tyto podpůrné body, tak se to dá zkusit i přes odpor jmenované úřednice (její klasický šablonovitý přístup charakteristický pro některé úřady známé tímto postojem) a rovnou se připravovat na odvolání (pro to je důležité neudělat chyby při podávání té první žádosti), nadřízený orgán už pak přeci jen více zohlední žádost, protože riskuje, že se budete soudit a pro obhájení zamítavého stanoviska u soudu už bude potřebovat pádné argumenty nejen pocit...(a náklady na prohrané souzení už mu někdo vyčte). Ale zase je to kraj od kraje... prostě loterie, i kdyby to z hlediska logiky vypadalo obhájitelné po stránce ekologické, ekonomické i sociální... V argumentaci vás můžeme podpořit. Případně i na začátku zhodnotit vaše šance... Legislativa (mínění některých úředníků a tím pádem její výklad) je dnes bohužel takto nastavená - upřednostňuje centrální čistírny a nebo vyvážení jímek a to i přes mrtvoly. Na druhou stranu situace se vyvíjí a z pohledu nových strategií - snižování CO2, boj proti suchu atd. jsou domovní ČOV perspektivním řešením - tj. čas hrá spíše pro ně. (I když je nutno říci, že jsou naopak i lokality, kdy použití domovních čistíren není racionální. Tj. jako vždy - je potřebné vyjít z podmínek na konkrétní lokalitě). No a v případě dočasných řešení je pak zamítavý přístup skoro nepochopitelný (pokud to jde z pohledu hydrogeologického).

S přátelským pozdravem Ing. Karel Plotěný Jednatel ASIO TECH, spol. s r.o., ASIO NEW, spol. s r.o.

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?