voda z ČOV pro závlahu

22. 5. 2016, Antonín

Vodu z ČOV, která vyhovuje parametrům pro zasakování jsem chtěl používat na závlahu s tím, že bych měl společnou nádrž na dešťovou vodu a vyčištěnou vodu, ale dle vodoprávního úřadu se dešťové vody nesmějí míchat s vyčištěnými odpadními a voda před použitím na závlahu musí být zabezpečena použitím UV lampy ...

Odpověď

23. 5. 2016

Asi by bylo dobré rozlišovat, co je doporučeno, co se nesmí. Tak že – pokud vám hygienizaci nenařídí realizovat hydrogeolog z důvodu ohrožení podzemních vod, tak nikde není napsáno, že se musí UV lampa pro závlahu instalovat (jinak UV lampu máme jako ASIO připravenou k dodávání také). Co se týká směšování srážkových a vyčištěných vod, tak se nesmí směšovat před místem pro odběr vzorků (aby se neovlivnily vzorky) jinak, pokud se povoluje vypouštění do vod podzemních (a vyčištěná voda musí splňovat parametry pro vypouštění do vod podzemních už za čistírnou), tak je to pak jedno, zda by se přebytek zasakoval smíchaný nebo nesmíchaný s dešťovkou (co do absolutního množství znečištění se nic nemění). Na druhé straně – závlaha i vyčištěnou odpadní vodou bude v sobě mít nějaká zdravotní rizika, doposud se doporučovalo, aby mezi aplikací a použitím ke spotřebě byla alespoň 14 denní ochranná lhůta (záleží na počasí – nejnepříznivější je vlhké teplé počasí) anebo se doporučovala závlaha technických plodin. Použití UV je určitě krokem ke snížení zdravotních rizik – myslím ale, že zatím není nějaký předpis, který by to konkrétně požadoval (snad jen obecně Zákon o zdraví lidu). Co se týká směšování a odběru vzorků – v nařízeních vlády je doporučeno (i když dle mého názoru bez nějakého zdůvodnění) mít za ČOV akumulační nádrž pro odběr vzorků no a tak by se dalo spojit toto doporučení (podpořené zvýhodněním při odběru vzorků) s tím vaším řešením. Nádrž za ČOV by měla přepážku – nejprve by voda natékala do nádrže na vyčištěnou vodu a z ní pak přes zpětnou klapku do společné nádrže na vodu na závlahu. Tím by byly splněny obě podmínky - za ČOV by byla nádrž na odpadní vyčištěnou vodu určenou k případnému odběru vzorků a pak by tam byla i akumulační nádrž na vodu na zalévání (kterou by tvořily jak srážkové vody, tak vyčištěná odpadní) a z této nádrže by přebytečná voda šla do zásaku (byl by tak splněn i požadavek na kvalitu zasakované vody).

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?