vsakování na parkovacích plochach vs. pročištění vsakované vody

23. 2. 2018, Jiří

Jedná se mi o požadavek, který není v rámci České republiky ze stran úřadů sjednocený. Při některých stavbách parkovišť je úřady vyžadováno před zasakováním zajistit jejich pročištění, u některých staveb to úřady nepožadují.

Odpověď

23. 2. 2018

Dobrý den,

máte pravdu, že názory vodoprávních úřadů na to jak a kdy vodu z komunikací a parkovacích ploch čistit se různí – většinou je to obsahem nějakého městského předpisu nebo někdy i kanalizačního řádu. Myslím, že ani na ministerstvu v tom nemají jasno, a tak nechávají rozhodování na úřednících, kteří jsou někdy zjevně úplně mimo (požadavky na koncentrace 0,2 mg/l NEL na odlučovačích lehkých kapalin svědčí o úplném amatérismu). A tak možná nejlepší vodítko a případnou oporu bych v současnosti hledal v TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami a v tabulkách v ní uvedených – tam jsou jak klasifikace znečištění, tak i odpovídající doporučená technická opatření (TAB. A1,A2,B1,C1,D) – normu vydal Hydroprojekt CZ. Jinak si myslím, že by to mohlo být docela zajímavé téma na seminář, a to jak pro projektanty, tak i úředníky …

Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?