Vyplavání kalu v dosazovací nádrži

9. 3. 2011, Jakub

Dobrý den, mám od listopadu zprovozněnou ČOV pro rodinný domek. Před týdnem jsem při kontrole zjistil, že kal v dosazovací nádrži mi vyplul na hladinu a mamutka, která by měla přečerpávat ze dna usazený kal do aktivační nádrže, přečerpává naopak poměrně čistou vodu. Řekl bych, že je to takový obrácený proces, než by měl. Nevíte, co to mohlo zapříčinit a jak znovu nastavit ČOV do správného režimu? Děkuji za odpověď Jakub Příhoda

Odpověď

9. 3. 2011, Ing. Karel Plotěný

V podstatě jsou dvě situace, kdy k vyplavávání kalu na hladinu dochází. V prvním případě jde do biologické části mnoho vzduchu, na vločky se chytnou bublinky a pak když kal nateče do do dosazovací nádrže, pak vločky s přichycenými bublinkami (protože jejic celková měrná hmotnost je nižžší než měrná hmotnost vody) vyplavou k hladině. A nemohou být odtaženy ze dna zpět do biologie. V druhém případě je to na vysvětlení trochu složitější. Čistírna tzv nitrifikuje - tj. působením nitrifikačních bakterií přeměňuje amoniak na dusičnany a voda obsahující dusičnany pak natéká do dosazovací nádrže a pokud se v dosazovací nádži nachází organické znečištění, pak se kyslík váže na toto znečištění a vznikají volné bublinky dusíku...no a tyto bublinky vynáší kal k hladině stejně jako při předchozím případě. Vzhledem k tomu, že u domovních čistíren většinou dochází k tomu, že vzduchu je nadbytek (je počítán na maxumální výkon) většinou je na vině flotace případ č. 1. K tomu, aby kal sedl na dno a byl odtažen zpět do aktivace stačí zamíchat na hladině...to je samozřejmě jen řešení vzniklé situace. Z hlediska dlouhodobého pak zmenšit přísun vzduchu do aktivace, ale pozor nedostatek zase může způsobit jiné problémy - koncentrace by měla být kolem 2 mg/l..Pokud ale máte např. ČOV dlouhodobě zatíženou jen na polovinu výkonu, pak se třeba dá vyměnit dmychadlo za menší.