záruka na funkčnost čističky

7. 5. 2017, Jiří

Dobrý den,

mám jednu otázku. Kryje poskytnutá záruka na domovní ČOV AS-VARIOcomp 5K také funkčnost čističky, tedy zda odtékající "voda" má deklarované parametry? Děkuji za informaci.

Pěkný den přeje Jiří

Odpověď

7. 5. 2017

Dobrý den Jiří,

podle NOZ: Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Má interpretace garance hodnot v případě povolení k nakládání s vodami: V tomto případě platí, že věc (u které výrobce prohlásil, že má ověřené vlastnosti a ty byly prokázány zkouškou typu) navrhnul do projektu s ohledem na místní podmínky projektant, který odpovídá za správný návrh (návrh vhodného výrobku) s ohledem na lokalitu a způsob provozování, provozovatel pak odpovídá za to, že provozuje podle návodu k obsluze (pravidla daná výrobcem), případně provozního řádu zpracovaného pro konkrétní případ (pravidla daná projektantem). Za dosažení hodnot vůči legislativě odpovídá provozovatel, pokud nedosahuje hodnoty pak je chyba buď v provozování, nebo ve špatném návrhu … další možnost by pak mohla být v tom, že věc není po určitou dobu způsobilá (tj. ztratí v průběhu provozu obvyklé vlastnosti = což podle mne řeší pojem záruka výrobce za jakost).

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?