závlaha vyčištěnou odpadní vodou - metodika x odkaz na ČSN 75 6402: 09/2017

3. 2. 2018, Michal

Byl jsem na vašem semináři a informaci týkající se závlahy vyčištěnou odpadní vodou, že se "nejedná o vypouštění do vod podzemích" považuji za nesprávnou… viz metodika x odkaz na ČSN 75 6402: 09/2017 – kapitola 13.

Odpověď

3. 2. 2018, Ing. Karel Plotěný

Samozřejmě víme, že metodika, která uvádí opak existuje... na druhé straně vedle toho existuje norma. Metodika je tedy doporučení pro úředníky, jak mají postupovat a norma doporučení pro odborníky jak technicky řešit nějakou situaci. Což nemusí vždy být v souladu… a tak trochu provokujeme s cílem napravit současný stav. Informace, pokud je pravdivá – závlaha není vypouštění odpadních vod do vod podzemních – je objektivně správná, zejména v případě, že za tím není skrytý úmysl vypouštět do vod podzemních a voda je opravdu správně využita na závlahu (pak je i riziko kontaminace podzemních vod minimální a podle mne by v takovém případě nemusel být do rozhodování zatažen hydrogeolog, ale pedolog a agronom, protože se takové činění dotýká podzemních vod bagatelně a podstatně méně než například hnojení). V zahraničí (V Austrálii nebo např. i v Německu atd. v tom problém nevidí). Na druhou stranu – pokud situaci v duchu metodiky (i zjevně chybné) posuzují úředníci závlahu jako vypouštění do vod podzemních, tak nezbývá než se tomu přizpůsobit, a dělat „že císař má nové šaty“. No a snažit se o změnu náhledu. Naši snahu o nápravu stavu tak prosím berte jako snahu uvést tento jev (posuzování závlahy) na pravou míru, zvláště, když paradoxně platí jen pro omezenou oblast domovních čistíren – ve velkém se vodou, s podstatně horší nebo srovnatelnou kvalitou zavlažuje a za vypouštění do vod podzemních to považováno to není... tam takové rozhodování o závlaze vůbec předmětem rozhodování vodoprávních úředníků (a ani hydrogeologů) není… Víme i jak úvaha o závlaze a vypouštění odpadních vod do podzemních vznikla a je i pochopitelná – aby nedocházelo k nekontrolovatelnému vypouštění do vod podzemních pod záminkou závlahy, ale je to obdobná úvaha a následné řešení, jako kdyby se zakázal používat nůž, protože je vražedný nástroj… Beru jako oprávněnou poznámku k tomu textu co jsem použil na semináři, byl zavádějící a už jsem ten slide nahradil přesně tím textem z normy… tak že to teď bude maximálně objektivní.

Karel Plotěný

Máte další dotaz? Potřebujete poradit?