závlaha vyčištěnou odpadní vodou - metodika x odkaz na ČSN 75 6402: 09/2017

 
předchozí | další

Byl jsem na vašem semináři a informaci týkající se závlahy vyčištěnou odpadní vodou, že se "nejedná o vypouštění do vod podzemích" považuji za nesprávnou… viz metodika x odkaz na ČSN 75 6402: 09/2017 – kapitola 13.
  • 3. 2. 2018  09:06
  • Michal

závlaha vyčištěnou odpadní vodou

Samozřejmě víme, že metodika, která uvádí opak existuje... na druhé straně vedle toho existuje norma. Metodika je tedy doporučení pro úředníky, jak mají postupovat a norma doporučení pro odborníky jak technicky řešit nějakou situaci. Což nemusí vždy být v souladu… a tak trochu provokujeme s cílem napravit současný stav.

Informace, pokud je pravdivá – závlaha není vypouštění odpadních vod do vod podzemních – je objektivně správná, zejména v případě, že za tím není skrytý úmysl vypouštět do vod podzemních a voda je opravdu správně využita na závlahu (pak je i riziko kontaminace podzemních vod minimální a podle mne by v takovém případě nemusel být do rozhodování zatažen hydrogeolog, ale pedolog a agronom, protože se takové činění dotýká podzemních vod bagatelně a podstatně méně než například hnojení). V zahraničí (V Austrálii nebo např. i v Německu atd. v tom problém nevidí).

Na druhou stranu – pokud situaci v duchu metodiky (i zjevně chybné) posuzují úředníci závlahu jako vypouštění do vod podzemních, tak nezbývá než se tomu přizpůsobit, a dělat „že císař má nové šaty“. No a snažit se o změnu náhledu.

Naši snahu o nápravu stavu tak prosím berte jako snahu uvést tento jev (posuzování závlahy) na pravou míru, zvláště, když paradoxně platí jen pro omezenou oblast domovních čistíren – ve velkém se vodou, s podstatně horší nebo srovnatelnou kvalitou zavlažuje a za vypouštění do vod podzemních to považováno to není... tam takové rozhodování o závlaze vůbec předmětem rozhodování vodoprávních úředníků (a ani hydrogeologů) není…
Víme i jak úvaha o závlaze a vypouštění odpadních vod do podzemních vznikla a je i pochopitelná – aby nedocházelo k nekontrolovatelnému vypouštění do vod podzemních pod záminkou závlahy, ale je to obdobná úvaha a následné řešení, jako kdyby se zakázal používat nůž, protože je vražedný nástroj…

Beru jako oprávněnou poznámku k tomu textu co jsem použil na semináři, byl zavádějící a už jsem ten slide nahradil přesně tím textem z normy… tak že to teď bude maximálně objektivní.

Karel Plotěný
  • 3. 2. 2018  09:13
  • Ing. Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required