Jaké množtví vody "vytéká" DČOV?

 
předchozí | další

Dobrý den,

obracím se na vás, jako na specialistu a možného dodavatele ČOV.

Mám dotaz ohledně množství a kvality vypouštěné vody z ČOV.

Je voda vypouštěná z ČOV označována jako odpadní? (legislativa)
Je nějak závadná? Lze ji zětně využít? Opět ke splachování? Či k zalévání? (četl jsem různé názory).

Uvažujeme o ČOV 28EO, přitok splaškových vod Q = 3,2m3/den. Kolik vody z této ČOV vytéká?
(je to pak přímo úměrné přítoku?)

děkuji za odpovědi








  • 26. 2. 2021  12:30
  • Zdeněk

Jaké množství vody "vytéká" z DČOV?

Dobrý den,
napsal jsem odpověď k vašim dotazům a možná se Vám bude zdát nejednoznačná, ale současná legislativa taková je a záleží na konkrétních úřednících a jejich pohledu (výkladu).

Text dotazu:
Dobrý den,

obracím se na vás, jako na specialistu a možného dodavatele ČOV.

Mám dotaz ohledně množství a kvality vypouštěné vody z ČOV.

a) Je voda vypouštěná z ČOV označována jako odpadní? (legislativa) Je nějak závadná? Lze ji zětně využít? Opět ke splachování? Či k zalévání? (četl jsem různé názory).

Podle zákona o vodách je sebelépe vyčištěná voda stále vodou odpadní, než se stane vodou povrchovou nebo podzemní (poté co je do nich vypuštěna), z komunální vody se oficiálně nemůže stát užitková nebo pitná (i když technicky to je možné). Vodu vyčistit lze i na úroveň vody pitné (je to jen věcí ceny). Po klasickém biologickém čištění (např. i domovní čistírna) voda obsahuje z hlediska vypouštění do toků nějaká únosná množství znečištění z hlediska vypouštění do vod povrchových nebo podzemních, ale z hlediska zpětného použití (názor hygieniků) by bylo potřebné ji hygienicky zabezpečit (zbavit patogenních bakterií - UV záření nebo dávkování chloru). Jeden z názorů MŽP se dá vykládat tak, že pokud mám vodu vhodnou pro vypouštění do vod podzemních, tak s ní lze i zavlažovat (názor hygieniků s názorem MŽP není souhlasný zejména pokud se jedná o stříkání a možnost vzniku aerosolů, pokud zavlažujete bez postřiku - zálivka např. kapkovou závlahou, pak záleží na tom na jaké plodiny by jste takovou vodu použil a důležité je nechat mezi aplikací a spotřebou např. 14 dnů ochrannou lhůtu).
Ke splachování se obvykle používá tzv. šedá voda (tj. voda z osobní hygieny) a pokud recykluji tuto vodu v rámci budovy, pak povolení nepotřebuji a z hlediska použití by měla být prioritně zabezpečena její hygienizace. .. Toto použití šedé (odpadní) vody se bude řídit zákonem o zdraví lidu...

b) Uvažujeme o ČOV 28EO, přitok splaškových vod Q = 3,2m3/den. Kolik vody z této ČOV vytéká?
(je to pak přímo úměrné přítoku?)

Z ČOV vytéká cca tolik, kolik do ní natéká (odváží se jen kal, ale jeho množství je nepodstatné k vyčištěnému množství), ze zkušeností se na 1 EO počítá 100-150 l/den (spotřeba např. v rodinném domku) V tom vašem předpokladu jste počítali 150 l/den. Ale skutečnost se množství může podstatně lišit - např. u ubytovacích objektů záleží na obsazenosti, na tom, jestli je tam wellnes atd.
Je potřebné vycházet z toho jak se ten objekt bude využívat...

Celkově by asi bylo nejlepší zavolat (klidně mi zavolejte) - a probrat to konkrétně s ohledem na váš případ. Rozdíl bude u privátní sféry (pro vlastní potřebu) a veřejnost, pak podle toho o jaký objekt jde (nerovnoměrnost), jestli máte dostatek vody (ekonomika recyklace), kam budete vypouštět odpadní vody (volba způsobu čištění a tím pádem i ceny zařízení)... jak s energií (přírodní způsoby čištění)...

S pozdravem
Karel Plotěný
  • 17. 3. 2021  09:39
  • Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required