návrh kompostovací toalety

 
předchozí | další

Uvažuji do stavby navrhnout kompostovací toaletu. Na pozemku není kanalizace a je snaha se vyhnout jímce (záložní řešení). Jenže řeším co s odpadní šedou vodou, aby to nebylo ekonomicky náročné, a aby úřady byly spokojené. Nevíte prosím nějaké jednoduché a ekonomické řešení, aby měla investice do kompostovacího záchodu své opodstatnění? Vypouštění do vodoteče není možné.
  • 11. 5. 2015  09:23
  • Roman

návrh kompostovací toalety

Pro návrh optimálního řešení by ale potřeba mít ještě více informací – zejména o zasakovacích a spádových poměrech. V návrzích také vynechám řešení s vypouštěním do toku viz zadání.

1) řešení s kompostovací toaletou (tím pádem zbydou jen vody mírně znečištěné – s minimálním obsahem dusíku, bohužel ale i se zbytky z kuchyně):
a) zasakování šedých vod s využitím septiku - teoreticky by měl tedy na dočištění stačit menší septik (na zbytky z kuchyně) a pak bylo možné vodu přímo zasakovat (nebo zasakovat ještě přes nějaký vertikální biofiltr) – Kompostovací toaleta (nejlevnější kolem 20 tis. Kč), kompostér (3 tis. Kč), menší septik s biofiltrem AS-ANASEP +AS- ZEON (40 tis. Kč) zasakovací objekt (10 tis. Kč) … celkem 75 tis. Kč (v případě dobrých spádových poměrů je toto řešení bez nároků na energii)
b) zasakování s využitím domovní ČOV – řešení – kompostovací toaleta, domovní ČOV (např. AS- VARIOcomp) a zasakovací objekt (kompostovací toaleta 20 tis. Kč, kompostér 3 tis. Kč, ČOV + zasakovací prvky 40 tis. Kč) celkem – 65 tis. Kč (oproti variantě a jsou nutné vyšší provozní nároky na obsluhu a také na energii)
c) závlaha šedými vodami – domovní ČOV s akumulační nádrží a závlaha (toaleta +kompostér 23 tis. Kč, septik + závlaha 50 tis. Kč, bude však nutno řešit zimní provoz (odvoz odpadní vody) nebo zasakovací objekt (10 tis. Kč) … celkem 85 tis. Kč

2)Řešení bez kompostovací toalety
a) s domovní ČOV zabezpečující odtokové parametry (35 tis. Kč) a zasakovací objekt (10 tis. Kč) … 45 tis. Kč
b) s domovní ČOV (D) a závlahou a zasakovacím objektem (zima) – celkem tak za 70 tis. Kč

Poznámka – ke všem variantám je nutno dopočítat stavební práce.

Podstatné pro rozhodování bude, zda na pozemku můžete zasakovat (bude potřebné stanovisko hydrogeologa), pokud ano, pak asi cenově nejvýhodnější varianta by v současnosti byla např. s použitím naší ČOV AS-VARIOcomp K, doplněné zasakovacím objektem … (dokumentace a povolení přes vodoprávní rozhodnutí) tj. varianta 2a, pokud by spádové poměry umožnili bez energetickou variantu, pak z hlediska dlouhodobého byla zajímavá varianta 1a. Z hlediska ekologického tj. i z hlediska využití živin by pak byla nejvýhodnější varianta s kompostovací toaletou, čistírnou a zásakem 1b.

Pokud byste chtěl zavlažovat vyčištěnou vodou, pak asi ekonomičtěji vyjde využití jen šedé vody (levnější zavlažovací systém) a tedy varianta 1c

Co se týká šedé vody, tím že obsahuje ve vašem případě i zbytky z kuchyně, tak ji je nutno čistit obdobně jako komunální vodu (jen zařízení na čištění může být jednodušší, není třeba ho dimenzovat z hlediska odstranění dusíku – ten zachytí toaleta), z hlediska možných anaerobních pochodů je pak nutné vodu dočistit a tak levnější bude vždy nějaká aerobní ČOV než septik (ten by naopak připadal v úvahu, v kombinaci s biofiltrem, v případě, kdy by např. dům byl ve svahu, dalo se využít spádu a ČOV by se tak dala nahradit sestavou septik + biofiltr) viz 1a - kde by neopomenutelnou výhodou byl levný provoz bez potřeby energie a s minimálními nároky na obsluhu.
  • 11. 5. 2015  09:29
  • Správce
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required