likvidace odpadních vod - nesouhlas úřadu s řešením

 
předchozí | další

Úřad nechce akceptovat mé řešení likvidace odpadních vod. Chci použít ČOV a za ní nádrž na zavlažování, případně i v domě na splachování, atd., s tím, že v zimě se přebytečná voda bude odvážet ... a úřad s tímto řešením nesouhlasí. Můžete mi napsat vaše stanovisko? Děkuji, projektant Jiří
  • 4. 8. 2016  08:22
  • Jiří

likvidace odpadních vod - nesouhlas úřadu s řešením

Vážený pane Jiří,

jestli to dobře chápu, tak to, co popisujete je často opakovaný případ, a tak to zkusíme rozplést hned z několika pohledů.

Začnu z toho legislativního:
Po stránce legislativní (z pohledu vodního zákona) je i sebelépe vyčištěná voda stále voda odpadní a tomu odpovídají i oficiální výklady MŽP a z nich vycházejí vodoprávní úřady. Tak že podle tohoto výkladu – pokud i jen část vody teoreticky může prosáknout do vod podzemních (a tedy i závlaha), tak jde o vypouštění do vod podzemních a tomu musí odpovídat celé vodoprávní řízení – musí být posudek hydrogeologa a čistírna odpadních vod musí odpovídat požadavkům na třídu PZV (v případě ohlášení) anebo zaručovat dosažení hodnot pro vypouštění do vod podzemních viz NV 57/2016 Sb. (v případě klasického povolení k nakládání s vodami).
(vznikají tak docela sporné situace – hydrogeolog se v podstatě vyjadřuje k tomu, zde je možné zavlažovat…). Tak že referent v Horažďovicích se chová podle oficiálního ministerského výkladu MŽP. Pak ještě existuje výklad MZe – který říká, že pokud budete zavlažovat tak, že zavlažovaná voda neprosákne do vod podzemních, pak se jedná o závlahu a ne o vypouštění. No a pak ještě existuje jeden výklad – pokud zavlažuji za účelem likvidace odpadních vod, pak se jedná o vypouštění do vod podzemních (podle MŽP) a pokud je účelem závlaha (pak jde o závlahu)…
Důležité je uvědomit si, že zákon o vodách se týká nakládání s vodami, které budou vypouštěny do vod podzemních nebo povrchových, nebo odváženy na ČOV (a zatím i tzv. ostatního nakládání).

Z hlediska výrobkového
Výrobky – domovní ČOV – musí projít „ověřením vlastností“ – a výsledkem jsou naměřené hodnoty při zkoušce typu, na základě kterých výrobce čistírnu zařadí do příslušné třídy pro ohlášení nebo odvodí hodnoty, které jsou garantovatelné a ty pak poskytuje např. projektantům jako podporu při projektování. Aby bylo zřejmé, co jsem tím chtěl říct – výsledkem zkoušky není prohlášení, že vyčištěná voda je vhodná na závlahu, nebo na splachování záchodu… to je pak věcí srovnání s požadavky na tyto konkrétní činnosti z hlediska zdravotního a z hlediska životního prostředí (normy a další předpisy). V podstatě by se na „recyklace“ měl obecně vztahovat nově zákon o odpadech a jeho ustanovení… V této oblasti je značné legislativní vakuum, nebo protichůdná stanoviska různých ministerstev a úřad od úřadu je postupováno jinak, a to i mezi hygienickými orgány.

Z hlediska zákaznického a projektantského je pak na zvážení, co je nejlepší z hlediska provozního a praktického…
Podle mne:
Pokud budu chtít využít vyčištěnou odpadní vodu na závlahu tak bych použil např. AS-IDEAL PZV – je to SBR (vyhovuje požadavkům na PZV tj. na ohlášení) a podle toho co budu zavlažovat, tak bych v případě zeleniny atd. použil ještě UV filtr (nebo to dělal tak, že mezi poslední závlahou a použitím zeleniny bych dodržel ochrannou lhůtu cca 14 dnů). Nejjednodušší varianta z hlediska vodoprávního vyřizování a pak i z hlediska provozu. Ale už bych tuto variantu nepoužíval např. na splachování (možný zápach v případě nějaké poruchy) a už vůbec ne na praní (hygienické důvody).

Pokud bych chtěl recyklovat vodu v rámci domu (na splachování, atd.) tak bych se zaměřil na využití šedých vod nebo srážkových vod – tyto vody neobsahují produkty lidského metabolismu, a tak bych je využil přednostně a vyvaroval bych se potenciálních hygienických problémů.
Pokud bych chtěl využívat užitkovou vodu na praní nebo dokonce na sprchování – pak bych se snažil přednostně využít srážkových vod – určitě nejlevnější a nejméně problematický způsob.
Například do membránových čistíren u rodinných domů bych šel výjimečně vzhledem k vyšším provozním nákladům, i když membrány zabezpečí vodu i po stránce hygienické, ale například použití takto vyčištěných vod bych asi nedoporučoval na praní nebo sprchování (i když se kvalita dosáhnout dá, ale mohou nastat nějaké provozní problémy a pak je třeba mít ošetřeno co v těchto případech a jak kontinuálně kvalitu sledovat).

Pokud budete potřebovat se na dům podívat z komplexního pohledu, rádi Vám pomůžeme s konkrétním návrhem, pak je ideální se obrátit např. na našeho Ing. Jana Vacka (tel.: +420 725 488 790). V konkrétních případech je třeba vycházet hlavně z ekonomického vyhodnocení kombinace využití srážkových, šedých a odpadních vod.

Např. u rodinných domů s možností vypouštět do vod podzemních a napojených na veřejný vodovod vyjde asi jako nejoptimálnější řešení - využití srážkových vod na splachování, praní a případně i sprchování (a případně i závlahu zeleniny) a čistírna SBR – AS-IDEAL PZV povolená na ohlášení, z které by se přímo brala voda na závlahu trávníků, atd. … (díky uzpůsobení čistících cyklů by odpadla případně i nádrž na akumulovanou vodu), kterou bych použil raději na srážkovou vodu…

Ing. Karel Plotěný
  • 4. 8. 2016  09:07
  • Správce
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required