závlaha vyčištěnou odpadní vodou

 
předchozí | další

Dobrý den, chtěl bych zavlažovat vyčištěnou odpadní vodou. Jak to vyřešit co nejlépe? Předem děkuji za odpověď.
  • 4. 2. 2017  06:38
  • Karel

závlaha vyčištěnou odpadní vodou

Dobrý den,

ideální by bylo použít ČOV AS-IDEAL PZV, a to na ohlášení. Tím pádem budete mít automaticky povolené vypouštění do vod podzemních a tím pádem i závlahu, která je jako vypouštění do vod podzemních vodoprávními úřady posuzována. U ČOV AS-IDEAL PZV můžete navíc s výhodou využít i akumulace, která vzniká díky použitému způsobu čištění. Systém SBR umožňuje odčerpávat vyčištěnou vodu přímo z čistírny (po sedimentační fázi) a není tak potřebná další akumulace za čistírnou.
  • 4. 2. 2017  06:39
  • Karel Plotěný

závlaha vyčištěnou odpadní vodou

Děkuji ... Prosím, kde najdu oficiální výklad k tomu, že závlaha vyčištěnou odpadní vodou je vypouštění do vod podzemních?
  • 4. 2. 2017  06:42
  • Karel

závlaha vyčištěnou odpadní vodou

Najdete ho v Metodickém pokynu MŽP k NV 416/2010, ale podle mne je tam uvedená argumentace (že zásak a postřik jsou potenciálně stejné nebezpečné) už i z pohledu dalšího v metodice uvedeného z velké části nesprávná. Je přeci podstatný rozdíl z hlediska zachycení a následného využití nutrientů v půdě pokud aplikuji na povrch nebo do orniční vrstvy anebo do hloubky např. 1,5 m dtto i z hlediska mikrobiálního. Právě pohnojená zahrádka průmyslovým hnojivem je z hlediska potenciálního úniku nutrientů do podzemních vod mnohem větším zdrojem – jeden člověk vypustí v odpadních vodách cca 1 kg dusíku, z 10x10 m intenzivně obhospodařované zelinářské zahrady unikne cca stejné množství. Kdyby se ale vyčištěná odpadní voda aplikovala jako řízená závlaha pak by do podzemních vod neodtekla ani desetina).
  • 4. 2. 2017  06:45
  • Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required