ČOV AS-VARIOcomp 5K - vzorek prostý či dvouhodinový směsný

 
předchozí | další

Dobrý den, v kategorii zdrojů znečištění do 50 EO, kde vodní dílo nebylo ohlášeno dle §15a, může VÚ stanovit menší četnost odběrů, než je uvedeno pro kategorii do 500 EO. Pokud je ČOV vybavena akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny je možné použití typu vzorku „prostý, "jednorázově odebraný“. Jak se k tomu postavit u ČOV typu AS-VARIOcomp K, který má akumulační prostor v rámci čistírny?
  • 21. 7. 2017  11:15
  • Josef

ČOV AS-VARIOcomp 5K - vzorek prostý či dvouhodinový směsný

Celé ustanovení v NV je pro některé čistírny zmatečné (zejména pro ty co mají akumulační prostor již v čistírně nebo jsou SBR) – v období odběru vzorku je obvykle průtok nulový atd. a tak odebírat dvouhodinový vzorek je nesmysl (a to i z jiných důvodů), a tak navrhujeme použít následující myšlenkovou konstrukci:

ČOV AS-VARIOcomp K má vyhražený akumulační prostor, ve kterém je zdržení větší než objem vypočítaný z průměrného průtoku a voda odebíraná mamutkou je čerpána z tohoto prostoru (úroveň je dána nátokem do mamutky a tam je již voda vyčištěná a změny v koncentraci znečištění jsou v průběhu hodin minimální a vzorek reprezentativní), odčerpávaná voda – vzorek a jeho hodnocení – jsou tak objektivní pro posouzení funkčnosti čistírny. Dvouhodinovým smíšeným vzorkem by se nedospělo k jinému výsledku – navíc by prakticky nešel často odebrat a takový požadavek by byl nesmyslný.
  • 21. 7. 2017  11:17
  • Ing. Karel Plotěný
předchozí | další

 
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required