Fotokatalytická oxidace

Photo: Fotokatalytická oxidace

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Ondřej Unčovský
Ing. Ondřej Unčovský
Mobil: 725 503 075
E-mail: uncovsky@asio.cz

Tento proces je kombinací fotooxidace založené na působení UV záření a katalytické oxidace. Používá se především v prostředí, které je zatíženo velkým množstvím těžko rozložitelných (oxidovatelných) zapáchajících a organických látek. Kontaminovaný vzduch je přiváděn do tunelu, kde UV záření způsobuje chemickou reakci. Organické látky se rozkládají neboť jsou generovány částice kyslíku, ozonu a dalších oxidujících iontů. UV záření podporuje tento proces tím, že navíc rozbíjí molekuly rozkládaných látek. Tento proces umožňuje zoxidovat i těžko rozložitelné nebo specifické látky jako jsou hydrogensulfidy, amoniak, merkaptany atd. a odstranit tak zápach. K oxidaci stačí poměrně krátké doby zdržení. Náplň je tvořena speciálním katalyzátorem, který musí odpovídat obsahu škodlivin ve vzduchu.

Fotokatalytická oxidace je zvlášť vhodná ke zpracování hodně znečištěných odpadních plynů, např.:

  • odstranění zápachu na čistírnách odpadních vod
  • skladování, úprava a sušení kalu
  • zpracování zbytkové vody z tanků obsahující směs vody a olejů
  • příjmu fekálních odpadů
  • recyklační zařízení

Proces ionizace se používá zejména k odstraňování zápachu v prostorách budov jako jsou sušárny, prostory s kalovými nádržemi, kancelářské prostory, úpravny odpadních vod, čerpací stanice, flotační zařízení v mlékárnách atd. Jelikož ionizace závisí zejména na aktivaci kyslíku, je aplikace této technologie velmi flexibilní. Jsou-li ionizační jednotky instalovány v místnostech, znečištěný vzduch se upravuje přímo. Ionizační jednotka aktivuje kyslík ve vzduchu, prostor znečištěný zapáchajícími látkami slouží k provedení konečné reakce. Odsávání vzduchu z místnosti je možné proto omezit na minimum nebo (u některých aplikací) dokonce úplně vyloučit. To má za následek nízké provozní náklady, zejména na vytápění (nebo chlazení v teplém podnebí). Přetržitý provoz jednotky je možný. Nelze-li ionizační jednotku instalovat v místnosti, je možné ionizovat i venkovní (čerstvý) vzduch a pro konečnou reakci jej mísit se znečištěným vzduchem.

Ionizace - IonActOx - IAO (příklady realizace)

Typ budovy Čerpací stanice Čerpací stanice Česlovna (mech. předčištění) Zahušťování kalů
Zápach nízká koncentrace nízká koncentrace nízká koncentrace silný zápach
Objem budovy 1 400 m3 2 700 m3 3 500 m3 1 500 m3
Cirkulace vzduchu 1 400 m3 2 700 m3 3 500 m3 1 500 m3
Četnost výměny vzduchu 1 x 1 x 1 x 1 x
Typ jednotky PhoCatOx PhoCatOx PhoCatOx PhoCatOx
Počet jednotek        
Rozměry jednotky 1600 x 1200 x 4000 mm 2300 x 2300 x 3400 mm 1600 x 1200 x 4000 mm 1100 x 1200 x 3200 mm
Váha jednotky 1 500 kg 3 000 kg 1 600 kg 1 000 kg
Materiál nerez ocel AISI 304 (1.4301) nerez ocel AISI 304 (1.4301) nerez ocel AISI 304 (1.4301) nerez ocel AISI 304 (1.4301)
Spotřeba energie 3,5 kW 6,0 kW 7,5 kW 4,3 kW
Pachový filtr součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení
UV komora součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení
Katalyzátor součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení
Ventilátor součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení
Materiál       hliník
Připojení       230 / 400 V / 50 Hz
Kontrolní (ovl.) panel součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení součástí zařízení
Rozměry       600 x 600 x 230 mm
Materiál       nerez ocel AISI 304 (1.4301)
Připojení       400 V / 50 Hz / 16 A

Vybrané reference

PCO, město: Brno (Nová Mosilana), CZ
PCO, město: Bystřice pod Hostýnem (NET PLASY), CZ

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required