Holz – Schiller s.r.o., Klatovy - dřevařský průmysl

Účelem realizace průmyslové čistírny je vyčištění technologických (lepidlových) odpadních vod na takovou kvalitativní úroveň, aby mohla být vypouštěna do splaškové kanalizace města Klatovy v souladu s Kanalizačním řádem…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                              Holz Schiller s.r.o., Koldinova 799, 339 01 Klatovy
Investor:                                        Holz Schiller s.r.o., Koldinova 799, 339 01 Klatovy
Projektant a dodavatel technologie:  ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, CZ
Termín realizace:                            únor 2010

Účel realizace
Účelem realizace průmyslové čistírny je vyčištění technologických (lepidlových) odpadních vod na takovou kvalitativní úroveň, aby mohla být vypouštěna do splaškové kanalizace města Klatovy v souladu s Kanalizačním řádem.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:     162 m3/měsíc
Maximální hodinový nátok: 2 l/s
Směnnost: třísměnný provoz

Požadované garantované hodnoty
CHSK: 1000 mg/l
NL:      200 mg/l 
RAS:   1000 mg/l
AOX:    0,15 mg/l 
pH:      6-9

Znečištění přitékajících odpadních vod
CHSK:  10 000 mg/l 
NL:        2000 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Akumulace a předčištění odpadní vody spočívá v oplachování výrobního zařízení (nanášecích válců), které je znečištěné od lepidel - to je prováděno přímo nad čerpací jímkou, a to v prostoru instalace čistícího zařízení. Oplachem technologického zařízení vzniká odpadní voda, která protéká přes odnímatelný rošt do podzemní čerpací jímky. Rošt představuje mechanické předčištění, kde se zachytí nejhrubší mechanické nečistoty.  Jemné nečistoty se zachytí následně ve vysráženém kalu, který se z procesu čištění separuje a odvodňuje.

Výtlak mechanicky předčištěných odpadních vod do srážecího reaktoru je zajištěn pomocí kalového čerpadla, které je v automatickém provozu řízeno plovákovým snímačem.

Proces chemického čištění (neutralizace - úpravy pH, koagulace a flokulace odpadní vody) probíhá ve srážecím reaktoru za přídavku chemických provozních roztoků. Kontinuálně je měřena hodnota pH odpadní vody v reaktoru. Po vypnutí dávkování roztoků nastává interval klidu všech zařízení – sedimentace vloček znečištění vzniklých po nadávkovaní provozních chemikálií do spodní kónické části srážecího reaktoru. Vyčištěná voda je vypouštěna do areálové kanalizace.

Kal, který je usazený v kónusu srážecího reaktoru, je vždy na konci cyklu manuálně přepuštěn do zásobníku kalu, ze kterého je po naplnění v pravidelných intervalech odvodňován na kalolisu.