Hospodaření s dešťovými vodami je téma, které se dostává do popředí. Města a obce se více zajímají o způsoby, jak lépe hospodařit s dešťovou vodou. Parkoviště, odstavné plochy, chodníky, veřejná prostranství, ale i komunikace jsou místa, která města a obce nejvíce tíží. Přitom existují jednoduché drenážní systémy, které jsou schopny zachycenou vodu odvádět skrze propustnou vrstvu, akumulovat díky drenážnímu systému  a následně zasakovat. Díky těmto systémům se snižuje množství dešťových vod, které odtékaní jednotnou kanalizací na čistírny odpadních vod.

Pro následné hospodaření s dešťovou vodou a její skladování jsou ideální podzemní plastové nádrže, na které se snadno napojí dešťová kanalizace, které vodu svádí do nádrží.

Všechny tyto systémy jsou momentálně dotačně podporované skrze výzvu č. 52 (https://opzp.cz/dotace/52-vyzva/). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací rošty představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod.

Detail produktu
Zasakovací rošty, zatravňovací dlažba pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Chytrý strom AS-POUSTR – popínavý uliční strom

Ideálním prvkem pro zlepšení mikroklimatu ve městech jsou vzrostlejší stromy. Nicméně s ohledem na značnou zasíťovanost prostoru pod povrchem a rizika spojená s rozrůstáním kořenů i koruny je velký strom vnímán často jako riziko. Jako alternativní řešení proto nabízíme tzv. chytrý strom AS-POUSTR - popínavý uliční strom. Strom je tvořen pevnou ocelovou konstrukcí (nerezová nebo pozinkovaná ocel), která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin.

Detail produktu
Chytrý strom AS-POUSTR – popínavý uliční strom

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

AS-GREEN SLOPE je systémové řešení pro zpevňování různých typů svahů pomocí vegetačních pytlů, díky kterým lze snadno vytvořit stabilní zelený svah. Vegetační pytle jsou šité ze speciální prodyšné tkaniny s všitým páskem na zavázání. Jedná se o materiál (100% recyklát), na bázi netkané textilie, který je plně propustný pro vodu a kořeny rostlin a je odolný vůči UV záření. Pytle umožňují prorůstání kořenů bez snížení jejich strukturálních vlastností. Textilie vydrží i výraznější mechanické namáhání bez negativních vlivů na pevnost.

Detail produktu
Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

Ozeleněné ploty AS-GREEN FENCE

Řešíte, jak zastínit svůj stávající plot, stavíte nový či toužíte po zelené fasádě? Chcete se radovat z pohledu na zeleň ihned po dokončení stavby? Přinášíme vám celoročně ozeleněnou konstrukci. Je zajištěno maximální pokrytí celé plochy a vy tak během krátké chvíle můžete proměnit svoji zahradu v zelenou oázu.

Detail produktu
Ozeleněné ploty AS-GREEN FENCE

Vsakovací tunel AS-KRECHT

AS-KRECHT je akumulační a drenážní systém tunelového tvaru, skládající se z lehké, plastové, půlkruhové schránky (schránek) uzavřených z obou stran plastovými čely. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy.

Detail produktu
Vsakovací tunel AS-KRECHT

AS-KRECHT OPTIMAL

Systém pro akumulaci dešťových vod

Detail produktu
AS-KRECHT OPTIMAL

Vsakovací blok AS-RIGOFILL

AS-RIGOFILL je vsakovací blok určený pro vsakování a využívání srážkových vod.

Detail produktu
Vsakovací blok AS-RIGOFILL

Vsakovací blok AS-NIDAPLAST

AS-NIDAPLAST je akumulační a drenážní systém skládaný z jednotlivých bloků voštinového typu. Tím je vytvořen podzemní prostor o velké kapacitě vhodný pro akumulaci a postupné zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch a povrchů do půdy. V případě použití v kombinaci s nepropustnými foliemi slouží jako retenční nádrž s řízeným odtokem.

Detail produktu
Vsakovací blok AS-NIDAPLAST

Vsakovací blok AS-NIDAFLOW

AS-NIDAFLOW je inovativní systém pro akumulaci a vsakování dešťové vody. Sestává se z vsakovacích bloků voštinového typu, které lze přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Vznikne tím podzemní prostor vhodný pro akumulaci a následné vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch. Nové pojetí nátokového a odtokového potrubí spolu s novým umístěním vstupní a výstupní šachty umožňuje efektivní a ekonomické odvodnění pozemku.

Detail produktu
Vsakovací blok AS-NIDAFLOW

Zařízení pro předčištění srážkové vody AS-AKU FILTR

Předčisticí a regulační šachta pro dešťové vody. Zařízení pro předčištění dešťových vod.

Detail produktu
Zařízení pro předčištění srážkové vody AS-AKU FILTR

Měření průtoku dešťových vod AS-TOMMYSHAFT

Přeliv AS-TOMMYSHAFT slouží k měření aktuálního průtoku dešťových vod na odtoku z areálů, ve kterých jsou vody svedeny do retenčních nebo vsakovacích objektů nebo podobných zařízení. Z těchto areálů voda odtéká řízeným odtokem do kanalizací nebo vodotečí. Toto zařízení po kalibraci slouží jako fakturační měřidlo skutečných odtoků.

Detail produktu
Měření průtoku dešťových vod AS-TOMMYSHAFT

Provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER FAVORIT

Jednotka s plně automatizovaným řízením a monitorováním kombinované s čerpadlem pro opětovné využívání dešťových a šedých vod. Jednotka pro velké rodinné domy, bytové domy, provozovny a průmyslové objekty.

Detail produktu
Provozní a monitorovací jednotka AS-RAINMASTER FAVORIT

Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin zejména ropných látek ze znečištěných vod. Odlučovače lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.

Detail produktu
Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Podkladové vrstvy vhodné pro parkurové areály za všech povětrnostních podmínek.

Detail produktu
AS-TTE KONĚ nejlépe řešené zpevnění povrchů pro zdraví vašich koní

Velká Dešťovka

Negativní vliv klimatických změn ve velké míře ovlivní nakládání s dešťovou vodou v ČR i na celém světě. Vláda proto kromě dotačního titulu „Dešťovka“ vypsala další výzvu č. 144 pro kraje, obce a další subjekty s názvem „velká Dešťovka“.

Detail produktu
Velká Dešťovka