Hydrotechnický výpočet AS-KIPPE

 

Na základě následujících parametrů Vám provedeme podrobný hydrotechnický výpočet:

Pro akci:
Lokalita:


 

Adresa zájemce:
Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel., FAX:
E-mail (povinný údaj):


Vypočítaná pole jsou označena , vypočítané hodnoty lze zvýšit.
Pole se červeným textem je nutné opravit.
Ve výpočtech se používá desetinná tečka.
 

Potřebný objem akumulace V m3
Hloubka vody v čele dešťové zdrže  hv m (hv <= hk - 0,65 m)
Minimální spádová výška v ose vyplachovací klapky   hk m (2 <= hk <= 6 m)
Šířka jedné sekce  Š m (Š <= 6 m)
Počet sekcí  n ks
Celková šířka nádrže  B m
Sklon dna dešťové zdrže J %
Hloubka vody u odtokové jímky hj m
Délka dešťové zdrže (max.70m) L m (L/B > 3, L <= 70 m)
Výpočtový objem vyplachovací klapky na běžný metr Vk/m l/bm (Vk/m < 2050 l/bm)
Návrhový objem vyplachovací klapky na běžný metr Vn l/bm
Objem 1 klapky Vk m3
Minimální okamžitá potřeba vody na 1 klapku Qmin l/s
Automatizace provozu
    - samočinné plnění klapky
    - řídící jednotka
    - zvukovou signalizaci před překlopením
    - dálkový přenos informací na dispečink
     
Typ vyplachovací klapky                                         
Minimální objem odtokové jímky Vj l/bm
Minimální příčná plocha odtokové jímky Aj m2
Rádius zaoblení čelní stěny dešťové zdrže  R m

 

Poznámka:

 

Rádi uvítáme náměty na zlepšení výpočtu.
 

Děkujeme, obratem Vám vypracujeme návrh hydrotechnického řešení a zašleme požadované materiály.

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required