Kaloman

Projekt „Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění“, zkrácený název projektu „Kaloman“, je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace výzva VIII.

Cílem projektu je ověřit 5 technologií hygienizace kalu cílených především pro menší zdroje znečištění v provozním měřítku, vyhodnotit jejich provozní a investiční náklady a účinnost inaktivace patogenů potřebnou pro prohlášení kalu jako hygienizovaného, kde využijeme subdodávkou služeb Státního zdravotního ústavu jako nejpovolanější instituce pro to, aby prohlášení byla validní.

Dále bude proveden vývoj a optimalizace zařízení na zahuštění přebytečného kalu, které bude sloužit jako předúprava kalu (jeho zahuštění) pro stabilizační technologie.

Pro hygienizaci čistírenského kalu budou použity technologie hygienizace kalu čistým kyslíkem - OSS, technologie Multiferm, tepelná hygienizace kalu, hygienizace kalu za použití vápna a dlouhodobé skladování kalu s cílem hygienizace.

Hlavní výsledky projektu budou následující:

  1. Ověřená technologie hygienizace kalu kyslíkem – technologie OSS
  2. Ověřená technologie hygienizace kalu technologií Multiferm
  3. Ověřená technologie tepelné hygienizace kalu
  4. Ověřená technologie hygienizace kalu dlouhodobým skladováním kalu
  5. Ověřená technologie hygienizace kalu aplikací vápna
  6. Užitný vzor zařízení pro zahuštění čistírenského kalu

Koordinátorem projektového konsorcia je firma ASIO TECH, spol. s r.o. Dalším členem projektového týmu je společnost VIA ALTA, a.s.Vysoké učení technické v Brně.

Projekt Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024624 je řešen s finanční podporou poskytovanou pomocí dotačního programu MPO Aplikace VIII. Doba trvání projektu jsou dva roky v období od 1.6.2021 do 31.5.2023.Získejte informace o produktu