Projekt
INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY S BATERIOVÝM ÚLOŽIŠTĚM VE SPOLEČNOSTI ASIO REAL, SPOL. S R.O. – ETAPA II.
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000359 je pořízení a následná instalace fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

EU FVE

Získejte informace o produktu