Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lev, Ph.D.
Mobil: +420 606 078 832
E-mail: lev@asio.cz

WEGEN – Water Energy GENerator

Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku

Projekt „Integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku“ s pracovním názvem WEGEN je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace v letech 2021 - 2023.

Cílem projektu je integrace technologií recyklace vody a rekuperace tepla do jednoho funkčního celku s vizí zjednodušení a optimalizace řízení obou procesů za účelem snížení investičních nákladů a zvýšení uživatelského komfortu obsluhy. Pro recyklaci vody se předpokládá využití technologie ultrafiltrace a reverzní osmózy, pro zvýšení úspory energie aplikace inteligentních systémů tepelných výměníků. Výstupem projektu bude ověřená technologie zařízení o výkonu 500 l/h., která bude otestována v reálných provozech. Projekt řeší konsorcium firem Professional Support s.r.o a ASIO TECH, spol. s r.o., které si od projektu slibují efektivnější provozní řešení v prádelenských provozech a vedle inovace svého portfolia výrobků i komerční úspěch v České republice a v zahraničí. Výstupy projektu jsou poloprovozní jednotka využívající technologii čištění membránovými procesy a inteligentní tepelný výměník v jednom funkčním celku, ověřená technologie procesu recyklace odpadní vody se systémem úspory energie pomocí inteligentního tepelného výměníku a užitný vzor chránící integrovanou technologii čištění vody a úspory energie.

Koordinátorem projektu je firma ASIO TECH, spol. s r.o., spoluřešitelem projektu je společnost Professional Support s.r.o.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required