Intenzifikace čistírny odpadních vod – Pavlíkov

Účelem realizace je intenzifikace čistírny odpadních vod. Jedná se o ČOV s integrovaným dočišťovacím stupněm odtoku MBR mikrofiltrací…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Místo realizace:                Městys Pavlíkov, okres Rakovník, Česká republika                                                                          
Investor:                          Městys Pavlíkov
Dodavatel technologie:      ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno     
Termín realizace:              2013

Účel realizace (stavby)
Účelem realizace je intenzifikace čistírny odpadních vod. Jedná se o ČOV s integrovaným dočišťovacím stupněm odtoku MBR mikrofiltrací.

Návrhové parametry
Množství odpadní vody:        212,3 m3/d
Maximální hodinový nátok:    18,6 m3/h

Znečištění                 Kvalita čištěných OV             Kvalita vyčištěných vod

                                                                          „p“                       „m“

Počet EO:                    1050 EO                                                                        
BSK5:                         326 mg/l                          15 mg/l                30 mg/l
CHSK:                        733 mg/l                          75 mg/l               140 mg/l
NL:                            327 mg/l                           15 mg/l                30 mg/l
Ntot:                            69 mg/l                                            
N-NH4:                                                              12 mg/l                20 mg/l
Ptot:                            10,6 mg/l

Princip technologie (čištění odpadních vod)
Na ČOV je napojena gravitační oddílná splašková kanalizace s napojením do vstupní čerpací stanice, která je tedy součástí ČOV. Jako mechanické předčištění slouží stírané válcové síto s průlinou 1 mm, které je posazeno na ocelové konstrukci nad rozdělovacím objektem. Pod tímto sítem je úkapový plech, který svádí předčištěnou vodu do nátokové části rozdělovacího objektu. Shrabky ze síta padají do vedle stojící nádoby. Do původní usazovací nádrže byl instalován mikrofiltrační MBR modul, přes který je filtrována vyčištěná odpadní voda. Plocha mikrofiltračních membrán je před zanášením chráněna oplachem pomocí vzduchu – ten je přiváděn do provzdušňovacích elementů, které zajišťují rovnoměrné rozdělení vzduchu pod celým MBR modulem. Dále je v MBR sekci instalován aerační rošt se třemi hrubobublinnými elementy, které zajišťují promíchávání celého objemu MBR sekce. Do stávající aktivační nádrže je instalováno recirkulační čerpadlo, které zajišťuje cirkulaci aktivované směsi mezi MBR sekcí a nitrifikací. Aktivační směs je do MBR sekce čerpána. Dosazovací nádrž zůstala stávající.