Kvalita srážkové vody z hlediska jejího možného použití byla důkladně zkoumána v zemích západní Evropy, zejména v Německu, kde je její využívání rozšířeno řadu let.

Z výzkumů provedených na různých odborných pracovištích vyplývají následující zjištění:
• chemické znečištění srážkové vody leží vesměs v hranicích limitů pro jakost pitné vody,
• může docházet k částečnému primárnímu mikrobiologickému znečištění srážkové vody fekálními a koliformními bakteriemi,
• může docházet k částečnému sekundárnímu mikrobiologickému znečištění srážkové vody množením baktérií při akumulaci srážkové vody.

Na základě těchto zjištění byly stanoveny následující závěry, týkající se používání srážkových vod:
• kvalita srážkových vod je naprosto vyhovující pro splachování WC,
• praní prádla ve srážkové vodě nepřináší žádné větší zdravotní riziko než praní ve vodě pitné (bylo zjištěno, že počet zárodků mikroorganismů v prádle praném v srážkové vodě je stejně omezený jako ve vodě pitné),
• některé materiály střešních krytin mohou způsobit chemické znečištění srážkové vody a nejsou proto pro zachycování srážkové vody vhodné nebo jsou přímo nevhodné (to se ovšem netýká nejběžněji používaných materiálů, jako je např. pálená taška),
• vzhledem k možnému primárnímu mikrobiologickému znečištění se nedoporučuje využívání srážkové vody v oblastech s velkou prašností, vedle velkých komunikací a s velkým počtem holubů,
• je nutné na minimum omezit možnost, že se někdo (zejména děti) srážkové vody napije.

http://www.asio.cz/cz/as-rewa