Kalová koncovka Kurzętnik - čištění komunálních odpadních vod

Realizace strojně-technologické části kalového hospodářství v rámci rekonstrukce stávající komunální čistírny odpadních vod. Dodávka sestává z odvodňovacího zařízení, chemického hospodářství a distribuce odvodněného kalu, rozvaděče a měřících zařízení…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje:
Místo realizace:               Kurzętnik 
Investor:                         Obec Kurzętnik 
Dodavatel technologie:     ASIO, spol. s r.o.
Termín realizace:             11/2015

Účel realizace
Realizace strojně-technologické části kalového hospodářství v rámci rekonstrukce stávající komunální čistírny odpadních vod. Dodávka sestává z odvodňovacího zařízení, chemického hospodářství a distribuce odvodněného kalu, rozvaděče a měřících zařízení.

Návrhové parametry
Maximální denní množství kalu:       400 kg/d
Sušina vstupního kalu:                      1 – 5 %
Sušina výstupního kalu:                  14 - 25 %
Doba provozu:                                     8 h/d

Provozní náklady
Instalovaný příkon kalové koncovky:             4,3 kW
Potřeba vody:                                    100 – 800 l/h

Princip technologie
Zahušťování kalů pomocí AS-DEHYDRÁTORu, typ 301. Odvodňovací buben se skládá ze šroubovice a střídajících se pevných a pohyblivých lamel. Štěrbiny mezi lamelami se postupně zužují a současně se zmenšuje rozestup šroubovice. Rotací šroubovice dochází k posunu kalu, jeho stlačování a odvodnění.

Vstupní kal se upravuje před nátokem do odvodňovacího bubnu ve flokulační nádrži přidáním flokulantu, který je připravován v samostatné automatické stanici AS-PROCHEM Kd 1.6 a následně čerpán do flokulační nádrže. Tato nádrž je vybavená vertikálním míchadlem a regulačním systémem průtoku kalu. Kalová voda odtéká mezerami mezi lamelami. Mezery mezi lamelami se postupně zmenšují směrem k místu, kde se kalový koláč odstraňuje. Mezera mezi lamelami je nejprve 0,5 mm v zahušťovací zóně, 0,3 mm v odvodňovací zóně a na konci šroubovice je mezera 0,15 mm. Koncová přítlačná deska zvyšuje tlak na kalový koláč, aby došlo k efektivnějšímu odvodnění kalu. Na konci bubnu vypadává odvodněný kal se sušinou 14-25 %. Vzájemné pohyby lamel brání ucpání mezer, čímž se podstatně snižují nároky na oplachovou vodu.