Kde nalézt výrobní číslo?

Výrobní modrý štítek naleznete nalepený v nádrži na komínku pod poklopem, viz foto níže nebo jej můžete nalézt v dokumentech a podkladech k ČOV, přesněji na kartě „vodotěsnost“.