Komunální čistírny s membránami

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Marek Holba, Ph.D.
Ing. Marek Holba, Ph.D.
Mobil: 606 610 347
E-mail: holba@asio.cz

Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních – postupy a zařízení

Projekt „Minimalizace množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních – postupy a zařízení“ s pracovním názvem DESAR, byl řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TANDEM v letech 2006 – 2008.

Cílem projektu bylo vyvinout výrobky – řadu membránových komunálních čistíren (navržené a odzkoušené nové technologie zpracování a využití nutrientů v moči), které splňují nejvyšší požadavky z hlediska současného stavu techniky ve světě a jsou tak konkurenční i pro export.

Projekt se zabýval minimalizací množství nutrientů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových a podzemních, vývojem vhodných postupů a zařízení na zpracování odpadních vod a jejich praktickou aplikací při decentrálním řešení. Základní úvaha vycházela z toho, že mechanické rozdělení komunálních vod na žluté (moč), šedé a hnědé (fekálie) nabízí řadu variant jak efektivněji řešit problematiku jejich likvidace, případně recyklace a hlavně ekonomické minimalizace množství nutrientů vypouštěných do prostředí.

Koordinátorem projektu byla společnost ASIO spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně zastupovalo akademickou sféru.  

Výstupem projektu byla typová řada komunálních čistíren odpadních vod s vestavěným membránovým reaktorem. Produkty se v současné době vyskytují ve firemním portfoliu pod názvy AS-VARIOcomp N ULTRA pro čistírny mezi 30 – 300 EO,  AS-VARIOcomp D pro čistírny nad 300 EO a kontejnerové čistírny AS-ISO MBR. Tyto výstupy projekty vygenerovaly 7 let po skončení projektu (tj. do roku 2015) kumulativní obrat téměř 100 miliónů Kč.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required