Materiály AS-ANASEP

Prospekt AS-ANASEP (PDF 676 kB), 15.4.2016
DCOV-Garance hodnot 2019 (PDF 91,1 kB), 18.10.2019
DČOV rozhodovací tabulky 2019 (PDF 342 kB), 18.10.2019
Označení shody ANASEP (PDF 42,2 kB), 20.6.2017
Prohlášení o vlastnostech AS-ANASEP (PDF 110 kB), 28.6.2018

CAD výkresy

AS-ANASEP_2.5 (DWG 103 kB), 9.12.2019
AS-ANASEP_4.8 (DWG 262 kB), 15.3.2016
AS-ANASEP_7.0 (DWG 261 kB), 15.3.2016
AS-ANASEP_9.6 (DWG 265 kB), 15.3.2016
AS-ANASEP_14.0 (DWG 270 kB), 15.3.2016
AS-ANASEP_18.9 (DWG 302 kB), 15.3.2016
AS-ANASEP_24.9 (DWG 315 kB), 15.3.2016
AS-ANASEP_37.8 (DWG 315 kB), 15.3.2016
 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required