Membránové technologie

Photo: Membránové technologie

Kontaktní osoby

Photo: Maksim Kokar
Maksim Kokar
Mobil: 722 453 480
E-mail: kokar@asio.cz

Společnost ASIO, spol. s r.o. jako přední dodavatel technologií úprav vod v úzké spolupráci s německou společností HERCO nabízí komplexní řešení pro aplikaci membránových procesů v průmyslové a komunální sféře. Četné reference aplikací membránových procesů v České republice i zahraničí nám umožňují nabídnout zákazníkům zkušenosti a optimalizované řešení investičně i provozně.

Základem membránových procesů jsou polopropustné (semipermeabilní). Membránové technologie jsou založeny na procesu při kterém zbavujeme kapalinu (vodu), přiváděnou na membránovou jednotku pod tlakem, kontaminantů způsobem, kdy podle velkosti pórů membrány dojde k selekci větších části a molekul. Běžně jsou pod membánové procesy zařazovány mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO).

Tabulka dělení procesů
 membránové procesy _ tabulka dělení procesů

Membránová technologie je využívána v strojírenském, petrochemickém průmyslu, průmyslu povrchových úprav (likvidace odpadních vod, zpětné využití technologických vod), farmaceutickém průmyslu (infuzní roztoky, výroba léků), potravinářském průmyslu (voda pro výrobu nápojů, zpracování ovocných a zeleninových šťáv, zpracování mléka) a také při úpravě vody ve vodárnách, elektrárnách a teplárnách (demineralizovaná chladící voda, přídavná voda pro napájení kotlů).

 

 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required