Modrozelená kuchařka

ONLINE SEMINÁŘ

V rámci semináře se podíváme na vizi a trendy modrozelené infrastruktury, na technická řešení a jejich využití v praxi. Zaměříme se také na domovní čistírny odpadních vod a řešení kalové problematiky menších ČOV. 

Záznam webináře naleznete na YouTube ASIO: https://youtu.be/v-mpTYmrgoM 

Modrozelené recepty – pro konkrétní technická řešení hospodaření se srážkovými vodami (inspirované německou směrnicí), propustné povrchy, akumulace, zelené stěny…

  • Kam směřuje MZI, příklad z praxe (příkladová studie chytré čtvrti – s 50% úsporou vody)  - Ing. Karel Plotěný
  • Technická řešení s využitím výrobků pro MZI - Ing. Ondřej Prax
  • Velká dešťovka prakticky - Ing. Richard Elleder
  • Novinky v zákonech o vodách, odpadech a zdraví lidu týkající se použití srážkových a šedých vod - Ing. Karel Plotěný

Modrozelené recepty na řešení obcí a solitérních staveb skupinovými a domovními čistírnami s ohledem na typ lokality, udržitelná řešení chytrých měst (případová studie šetřící 50 % pitné vody)

  • Představení mentálního modelu „VENKOV“ - Ing. Karel Plotěný
  • Skupiny čistíren jako řešení některých lokalit - Ing. Karel Přecechtěl
  • Řešení skupin domů a malých obcí - Ing. Jan Přikryl

Modrozelené recepty na řešení kalové problematiky menších čistíren

  • Současné možnosti a budoucnost - MSc. Roman Prachař

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celoživotního vzdělávání ČKAIT 1 bod

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required