Aplikace nových filtračních materiálů pro úpravu kapalin

Projekt „Aplikace nových filtračních materiálů pro úpravu kapalin“ s pracovním názvem N-filtr je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Aplikace v letech 2017 - 2019.

Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a odzkoušet prototypy nových filtračních elementů pro čištění vody z nových typů filtračních materiálů (polymerní submikronová a nanovlákna) a na základě těchto prototypů začít vyrábět nové výrobky. Splnění cílů projektu povede k rozšíření portfolia výrobků firmy ASIO spol. s r.o. o filtrační elementy a vlastní typ membránového bioreaktoru. Předpokládá se výroba svíčkových skládaných filtračních elementů, kapsových a deskových membrán pro membránový bioreaktor a nádrž bioreaktoru. Během projektu by se měly připravit všechny podklady (data z dlouhodobějších měření) a určit provozní parametry potřebné pro uvedení nových výrobků na tuzemský a evropský trh. Nové výrobky a technologie by měly zvýšit konkurenceschopnost a zisk společnosti v segmentu úpravy a čištění vod.

Jediným projektovým řešitelem je firma ASIO, spol. s r.o.

Aplikací inovativních membránových bioreaktoru (MBR) bude vytvořen potenciál pro využívání vyčištěné odpadní vody v zemědělství či průmyslu, kde může i v dlouhých obdobích sucha představovat poměrně stály zdroj vody. Znovuvyužívání vyčištěné odpadní vody, úspory vody i energie nabývá v posledních letech na důležitosti a je podporováno tuzemskou vládou tak i evropskou komisí. Výstupy tohoto projektu tedy reflektují potřeby současné společnosti ve vztahu ke změně klimatu a zvýšené poptávce po čisté vodě a úspoře energií.

Projekt se zaměřuje na úsporu provozních nákladů průmyslových podniků. Většina průmyslových podniků využívá filtrační technologie s nižší průtočností, tlakovými ztrátami a vyššími provozními náklady než námi předkládaný způsob řešení. Výstupy projektu vytvoří konkurenční řešení k současným řešením na trhu s jasně definovanými výhodami pro jejich aplikaci, např. čištění nebo dočištění komunálních a průmyslových odpadních vod.

Inovativnost řešení spočívá v použití nových filtračních materiálů vyráběných metodou elektrospinningu, při které vznikají struktury s velkou porozitou a malými rozměry pórů. Tyto materiály dosahují stejných nebo lepších filtračních vlastností při stejné nebo menší tlakové ztrátě oproti většině současných materiálů. Srovnání filtračních parametrů těchto materiálů se současnými materiály na trhu již bylo provedeno v rámci předešlého výzkumu.

Přínosem pro firmu bude významné rozšíření portfolia výrobků o inovativní produkty z nanovlákenných struktur.Získejte informace o produktu