1. Průmyslové odvětví

 

2. Specifikace druhu průmyslových odpadních vod

 

3. Množství průmyslových odpadních vod

- Q24 (m3/d):
- Q max. (m3/h):
 

4. Směnnost provozu a víkendový provoz

 

5. Znečištění průmyslových odpadních vod

Sledované ukazatele:
Je k dispozici protokol o analýze vypouštěných průmyslových odpadních odpadních vod?
 

6. Požadované limity na vypouštění

Odtok vyčištěné vody bude zaústěn do:
Hodnoty kanalizačního řádu:
 

7. Existuje stávající způsob čištění?

 

8. Prostorové nároky

Uvažuje se o novém objektu nebo se bude technologie osazovat do stávajícího prostoru výrobní haly?
 

9. Existují stávající podzemní jímky, které by se využily?

 

10. Jsou k dispozici výkresy o stávajícím stavu – stávající dokumentace?

 

11. Laboratorní test, poloprovozní zkouška

Zájem o provedení laboratorní zkoušky:

Žádost o zaslání materiálů:


Adresa zájemce:

Název firmy:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Tel., FAX:
E-mail:

Obratem Vám vypracujeme návrh řešení a zašleme požadované materiály.