Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami

Projekt „Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami“ s pracovním názvem Plasma byl řešen s finanční podporou Technologické agentury České Republiky v rámci programu pro podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA v letech 2013 – 2016.

Cílem projektu bylo zdokonalení technologie tvorby vysoce hydrofobního nebo olejofobního povrchu a využití těchto vrstev při kontaktu s kapalinami.

Největší výzvou pro lidstvo je snižování spotřeby energií a zvyšování čistoty prostředí. Předpokládá se, že asi 25 % celkové energie se spotřebuje na čerpání kapalin. Dalšími faktory, které negativně ovlivňují provozní náklady ve většině průmyslových odvětví, jsou náklady spojené s čištěním zanášených povrchů. S touto motivací vznikl projekt, jehož cílem bylo snížení energetické náročnosti na základě využití hydrofobních a olejofobních povrchů. Podstatou projektu je zdokonalení technologie tvorby vysoce hydrofobního nebo olejofobního povrchu, na který navazují následné cíle zaměřené na využití těchto vrstev v kontaktu s kapalinami. Tyto vrstvy jsou připravovány technologiemi na bázi plazmatu a nanotechnologií na různých materiálech a výrobcích. Hydrofobie, resp. olejofobie způsobí, že kapalina povrch nesmáčí. Znamená to, že proudící kapalina na povrchu neulpívá, ale naopak prokluzuje. Tím se výrazně sníží smykové napětí a také hydraulické ztráty. Rovněž tato povrchová úprava způsobí, že na povrchu materiálů smáčených kapalinou se neusazují sraženiny z kapalin, anebo pokud se vyloučí, tak mají jen nízkou adhezi k povrchu. Pokud je fobní povrch tvořen vhodnou polopropustnou membránou, lze těchto vlastností dále využívat např. k obohacování vody kyslíkem, ale též naopak k odsávání rozpuštěných plynů. Velkým přínosem projektu je zejména mezioborový přesah, kdy lze vyvinuté povrchy aplikovat nejen v oblasti čištění odpadních vod a hydrauliky, ale i ve většině průmyslových odvětví.

Konsorcium bylo tvořeno koordinátorem – firmou ASIO, spol. s r.o. a firmami ČKD Blansko Engineering, a.s.PATRIA Kobylí, a.s. Vědeckovýzkumné instituce zastupovala Masarykova univerzita BrnoTechnická univerzita v Liberci.

V projektu bylo vyvinuto zařízení, které umožňuje depozici hydrofobních vrstev na rovinné povrchy až do rozměrů 3000 x 1500 mm. Kromě velkokapacitní depozice vzniklo i mobilní zařízení umožňující depozici hydrofobních vrstev ve stávajících provozech. Mobilní zařízení není limitováno topografií povrchu ani celkovými rozměry. Díky tomu je možná produkce řady unikátních řešení a výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se nejen o nádrže s omezeným usazováním nečistot, ale právě i o hydraulické prvky.Získejte informace o produktu