NET PLASY - čištění zápachu pomocí fotokatalytické oxidace

Odbor životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem určil společnosti NET PLASY termín do konce měsíce května 2008, kdy měla být vyřešena situace s obtěžujícím zápachem. V roce 2007 se společnost NET PLASY pokoušela nepříznivý stav se zápachem vyřešit instalací klasických biofiltrů. Po špatné zkušenosti s těmito biofiltry dostala zelenou nová technologie na čištění zápachu, tj. fotokatalytické oxidace (AS-PCO). Jednalo se o první realizaci v České republice…

Máte dotaz? Potřebujete poradit?

Identifikační údaje
Název stavby:          NET PLASY - čištění zápachu pomocí fotokatalytické oxidace
Popis:                  První realizace AS-PCO v ČR. Likvidace pachových látek z prostoru flotace zařízením AS-PCO. Náhrada za biofiltry, realizací technologie bylo odvráceno uzavření provozu mlékárny.
Kapacita jednotky:    600 m3 odpadní vzdušiny/hod.
Rok:                        2008
Objednatel:              NET PLASY Bystřice pod Hostýnem, spol. s r.o.

Účel realizace (stavby)
Odbor životního prostředí v Bystřici pod Hostýnem určil společnosti NET PLASY termín do konce měsíce května 2008, kdy měla být vyřešena situace s obtěžujícím zápachem. V roce 2007 se společnost NET PLASY pokoušela nepříznivý stav se zápachem vyřešit instalací klasických biofiltrů. Po špatné zkušenosti s těmito biofiltry dostala zelenou nová technologie na čištění zápachu, tj. fotokatalytické oxidace (AS-PCO). Jednalo se o první realizaci v České republice.

Princip technologie fotokatalytického odstraňování zápachů (PCO)
Proces kombinuje fotooxidaci za působení UV světla a katalytickou oxidaci. Technologie se obvykle používá v aplikacích, kde jsou odpadní plyny značně zatíženy obtížně oxidovatelnými zapáchajícími nebo organickými látkami. Znečištěný vzduch se vede do reaktoru, v němž krátkovlnné UV světlo iniciuje chemickou reakci. Molekulární vazby zapáchajících složek se štěpí za vzniku radikálů kyslíku, hydroxylu, ozonu a jiných oxidujících iontů. Kromě toho UV světlo štěpí molekuly zapáchajících látek a tím podporuje oxidační proces. Tím se odstraňují oxidovatelné znečišťující látky, jako je sirovodík, amoniak, merkaptany a uhlovodíky, a odstraňuje se zápach. Katalyzátor pak slouží ke konečné oxidaci a může působit jako krátkodobý zachycující prostředek. Sloučeniny, které nejsou ihned zoxidovány, reagují na povrchu katalyzátoru a rozkládají se. Katalyzátor může představovat povrchová vrstva aktivního uhlí nebo oxidů kovů podle povahy zpracovávaného odpadního plynu. Katalyzátory nejsou absorbenty, mají pouze katalytický účinek na další oxidační reakce.