13. konference Centra pasivního domu

11. 2. 2018

ASIO NEW, spol. s r.o. jako dodavatel technologií a výrobků pro tuto oblast stavebnictví ( recyklace šedých vod ) nemohlo chybět v hledišti (Ing. Karel Plotěný jako čestný host) a ani na jevišti Ing. Pavel Ševela - prezentace výměníků AS-SPRCHA a dalších zařízení na recyklaci tepla z odpadních vod.

Z myšlenek které zazněly z jeviště:

Dalibor Borák – udržitelnost je mimo jiné i v tom, že budou rovnoměrně uplatněny všechny tři pilíře - ekonomický, ekologický a sociální. V podstatě není potřebné dělat něco za každou cenu a důležité je, aby honba za úsporou nebyla na úkor funkce bydlení.

Ruth Bízková – střední Čechy jsou ideálním místem pro uskutečnění pilotních projektů věnovaných venkovu, a to v nejrůznějších oblastech, např. o odpadních vodách. Výzkumné centrum SIC se usilovně této problematice věnuje a bude věnovat – cíl v oblasti odpadních vod je vyčištění vod z rodinných domů na úroveň čištění ve velkých městech a ponechání vody v krajině.

Ing. Karel Plotěný