19.11. je Světový den toalet

19. 11. 2019

Světový den toalet se opírá o přijetí rezoluce „Sanitační zařízení pro všechny“, která byla přijata Valným shromážděním OSN v červenci 2013. V tomto roce byl i první Světový den toalet.

Světový den toalet má upozornit na nedostatek hygienických zařízení v rozvojových zemích a na nebezpečí, která z toho pro lidi vyplývají. Až 2,5 miliardy lidí na celém světě nemá přístup k základním sanitačním zařízením, jako je kanalizace, voda, ale i  toalety . V některých zemích jsou tak lidé nuceni k vykonání potřeby využívat otevřené veřejné prostory a s tím je spojeno vysoké riziko přenosu infekčních onemocnění.

Když potřebujete jít, záleží na tom, kam jdete..

Od 19.11.2001 mají toalety i svou vlastní světovou organizaci pod názvem World Toilet Organisation (WTO), která má za cíl vylepšit hygienické a sanitační podmínky na celém světě.

Zdroj: OSN, Wikipedie, http://www.worldtoiletday.info/