19.11. Světový den toalet

19. 11. 2020

Světový den toalet je významný den ustavený OSN, jehož cílem je propagovat řešení v boji proti globální sanitární krizi a zajistit, aby do roku 2030 měli všichni lidé na planetě přístup k hygienickým zařízením. Dosažení tohoto cíle je možné, navíc – díky pokročilým technologickým řešením – to může být efektivnější z hlediska energetického než doposud.

Na odkanalizování s využitím bezvodých záchodů jsou postavena řešení, které by měla v budoucnosti nahradit klasickou kanalizaci s  odpadními vodami a jejích odvádění mimo město. Tato řešení by systémově měla vyloučit hned několik podstatných nevýhod stávajících řešení – po stránce energetické jsou systémy s přímým využitím exkrementů na výrobu bioplynu mnohem efektivnější, odpadají problémy s přímou kontaminací toků těžkými kovy a bakteriálním znečištěním na odlehčovacích objektech a podstatně je i snížena spotřeba pitné vody. Dokonce tento způsob „odkanalizování“ již řeší i ISO norma a podporují ho nejrůznější instituce.

Ověření v měřítku městských čtvrtí je provedeno již nejen v Číně, Indii nebo Singapuru, ale i v evropských podmínkách v Dánsku, Německu… Příklad řešení viz obrázek (řešení z Filtenbreite nebo Jenfelder Au) a také námi přeložené materiály k webinářům a našemu podzimnímu semináři.

Ing. Karel Plotěný