22.04. Den Země a pět hvězdiček

22. 4. 2022

No a asi nám má ten svátek také připomenout, že pokud chceme, aby byla dechberoucí i pro naše potomky, že bychom se měli chovat udržitelně. Což je ale pro spoustu lidí takový jakýsi umělý pojem. Pojem, za kterým by si mohli představit nejen letícího ptáka (jejichž množství je údajně přímo úměrné délce polních cest), čistou vodu v potoce (což je spojeno s náklady na odkanalizování na jednoho EO) atd., ale i to, jestli vyrábíme potraviny tak, aby byly zdravé a cenově dostupné, nebo odpadní voda čištěna proto, aby byla vracena do prostředí čistá a za únosnou cenu pro toho, kdo ji použil.

Obr. Z lužních lesů a hájů u Janohradu

Obr. Z lužních lesů a hájů u Janohradu

Dokonce mne jako podnikatele, pohybujícího se krajinou, napadlo, jestli by se nedala na naše chování v souvislosti s udržitelností a Zemí aplikovat teorie hvězdiček o hodnocení prostředí z hlediska určení optimálního způsobu podnikání. Jednohvězdičkovému prostředí odpovídá strategie zajistit, aby něco bylo (i za každou cenu), dvouhvězdičkovému prostředí, aby to bylo pro většinu dostupné za únosnou cenu, tříhvězdičkové prostředí vyžaduje, aby to navíc bylo i kvalitní z hlediska vybraných parametrů, čtvrtou hvězdičku si zaslouží prostředí, které akceptuje individuální požadavky, protože tak splní přání uživatelů, a při tom splňuje předešlé požadavky. Pátou hvězdičku pak prostředí, které ve kterém se už uplatní podnikání, které předbíhá přání a nabízí nové příležitosti.

Co takhle, když má ta naše Země svátek, se zamyslet, a trochu s nadhledem začít hledat způsoby, jak při využívání jejího bohatství být alespoň čtyřhvězdičkoví… Myslím, že to už by byla ta úroveň, která by umožňovala individuální chování, a při tom se přiblížila tomu, co vnímáme jako udržitelné chování (nepoškozující Zemi). No a do budoucna bychom mohli začít hledat, jak naplnit všech pět hvězdiček – tj. určovat novinkami takový směr, aby se prostředí zlepšovalo… (GREEN DEAL).

Jen u všech těch úrovní platí, že abychom si mohli dát ty příslušné hvězdičky, tak napřed musíme splnit podmínky té hvězdičky předešlé… bez toho ta příslušná chtěná hvězdička nebude svítit, ale jen občas blikat.

Možná při tom budeme muset i udělat zdánlivě krok zpátky, opustit něco co se zdálo díky unifikaci skvělé, ale ve skutečnosti bylo jen dvouhvězdičkové. například vrátit mokřad tam, kde jsme kdysi „zúrodnili“ rybník…

Mokřad u Kobylí na Moravě

Obr. Mokřad u Kobylí na Moravě

Ing. Karel Plotěný