22.3. je Světový den vody

22. 3. 2021

Důvodem vyhlášení Světového dne vody je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo nemá přístup k vodě. Propagace agentur UN a nevládních organizací věnujících se problémům spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich šetření. Zamysleme se nad tím, co pro každého z nás voda znamená a jak s ní šetrně nakládat, abychom jí měli stále dost. Šetřit vodu můžeme např. její recyklací. Jak nejlépe recyklovat vodu ?

Podívejte se na naše video o  recyklaci šedých vod a jejích využití.

Světový den vody se v každém roce zaměřuje na určité téma. V letošním roce je to téma "Co pro nás voda znamená". Voda znamená různé věci pro různé lidi. V domácnostech, ve školách a na pracovištích může znamenat zdraví, hygienu, důstojnost a příležitost.

Světový den vody 2021

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na https://www.worldwaterday.org/

ASIO budova _ Světový den vody