22.3. je Světový den vody

15. 3. 2022

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. V letošním roce se OSN spolu s členskými zeměmi a dalšími organizacemi zaměřuje na propojení vody a výroby energie. Voda a energie jsou úzce svázány a souvisejí spolu. Výroba energie vyžaduje využití vodních zdrojů, zejména pro výrobu energie v elektrárnách vodních, ale i v jaderných či termálních Vztah mezi vodou a energií platí i obráceně: celkem 8 % světové produkce energie se používá k čerpání, úpravě a rozvodu vody různým uživatelům.

Společnosti ze skupiny Veolia Voda Česká republika zpřístupní některé vodárenské provozy, čistírny odpadních vod a další pracoviště.

Praha – 22. a 23. 3. bude vždy od 9.30 do 16.30 hod. otevřeno Muzeum pražského vodárenství v budově vodárny v Praze 4 Podolí. Muzeum mapuje historický vývoj pražského vodárenství. Vstup bude zdarma. Před muzeum bude připraveno piano, na které si budou moci návštěvníci zahrát. K dispozici bude voda i limonády a také „pojízdná“ kavárna.

Střední Čechy
Společnost 1.SčV, a.s., pořádá dny otevřených dveří na provozech čistíren odpadních vod a v úpravně vody Kozičín. Prohlídky začínají vždy od 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hod. Na příbramské ČOV ještě v 17.00 hod.

ČOV Český Brod 17. 3.
ČOV Říčany 18. 3.
ČOV Sedlčany 18. 3.

ČOV Jesenice 19. 3.
ČOV Příbram 21. 3.
Úpravna vody Příbram – Kozičín 27. 3.

Společnost Středočeské vodárny, a.s. otevřou pro veřejnost své provozy 21. 3. od 8.00 do 16.00 hod.:

ČOV Kralupy nad Vltavou
ČOV Mělník
ČS Mělnická Vrutice včetně jednoho vrtu v jímacím území
Areál Středočeských vodáren na Kladně – Rozdělově

Plzeň
Při příležitosti Světového dne vody se v obchodním centru Olympia v Plzni koná tematická výstava nazvaná „Voda a Plzeň“. Až do 31. března se mohou zájemci seznámit nejen s činnostmi společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., ale k vidění budou rovněž zajímavé exponáty. Zábavně – poučný program je pak připraven na sobotu 22. března. Program plný soutěží se bude konat od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod. O osvěžení se postará vodní bar.

Morava
Dny otevřených dveří pořádá v pondělí 24. 3. společnost Moravská vodárenská, a.s. Navíc si mohou návštěvníci na některé provozy přinést 0,5 l vody k orientačnímu zjištění tří ukazatelů a objednat si akreditovaný rozbor vody se slevou *.

Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.:
* ČOV Nové Sady Olomouc 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15
* UV Černovír Olomouc 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
* ČS Chválkovice, Olomouc 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
* ČOV Uničov 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
* ČOV Kralický Háj, Prostějov 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
* ČOV Malenovice-Zlín 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
* ÚV Klečůvka u Zlína 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

* Zde si návštěvníci mohou na místě zdarma zjistit orientační hodnoty 3 ukazatelů:
dusičnanů, tvrdosti vody a amonných iontů. A po té si mohou zájemci objednat akreditovaný rozbor za zvýhodněnou cenu do konce září 2014.

Hradec Králové
Společnost Královéhradecká provozní, a.s., otevírá 12. dubna od 9.00 do 15.00 hod. věžový vodojem v Hradci Králové a umožní návštěvníkům výstup na jeho ochoz. Věžový vodojem se nachází na kopci sv.Jana v městské části Nový Hradec Králové. Byl vybudován v letech 1936-37 firmou bratři Capouškové. Celková výška stavby od paty po vrcholovou zasklenou část je 38,5m. Celkový počet schodů je 220 (138 k spodnímu ochozu + 82 k nejvyšší části).

Severní Čechy
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pořádají dny otevřených dveří během dubna až června. Dne 12. dubna od 10.00 do 15.00 hod. bude otevřena pro veřejnost ČOV Liberec, 24. 6. se veřejnosti otevře úpravna vody Vrutice a vodárenské muzeum ve Vrutici.

zdroj: http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/oslavte-svetovy-den-vody