3. února proběhl Re-start Česka

11. 2. 2021

Bylo představeno 10 opatření pro restart české ekonomiky , která přinesou zdravější krajinu, funkční cirkulární ekonomiku a čistější energetiku a dopravu. Řešení odpadních vod na venkově se do užšího výběru nakonec nedostalo, ale i tak nás jako firmu iniciativa zajímá a chceme ji podpořit v oblasti Modrozelené infrastruktury ( www.mzi.cz ), kde jako firma máme co nabídnout, jak po stránce systémové, tak i co se týká konkrétních produktů vhodných pro použití při řešení „zelených“ částí měst - propustné povrchy , vegetační pytle , popínavé uliční stromy a další řešení pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech.

Všech 10 opatření včetně podpůrných dat a faktů si můžete přečíst zde .

Bc. Michal Plotěný, MBA