Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

16. 9. 2021

V době "covidové" došlo ke spoustě změn ve všech směrech. V rámci semináře vám přineseme novinky z  vodohospodářství, a to z oblasti legislativní a technické.

Semináře proběhnou ve dvou termínech – 2.11.2021 v Brně a 4.11.2021 v Praze.

ASIO Vodohospodářská zeď nářků

Témata semináře

  • Šedé vody – legislativa, technika i zkušenosti z praxe
  • Chatové oblasti a jejich řešení – přerušovaně užívané objekty + nová čistírna odpadních vod AS-MONOcomp CHATA
  • Vegetační ČOV – náklady, provoz, výsledky
  • Suché záchody – uplatnění a praktické postřehy
  • Recyklace bazénových vod – AS-POOLREC – provozní úspory, realizované projekty
  • Modrozelená infrastruktura – řešení a nové výrobky, pokrok v myšlení, střety s legislativou
  • Zkušenosti z vodohospodářských scanů v průmyslu – jak na ně, a kde se opatření vrátí nejrychleji
  • Cirkulární ekonomika a zemědělství, udržitelnost v jejím kontextu představení případových studií
  • Vývoj sorbentu na odstranění a recyklaci fosforu a jeho uplatnění na komunálních čistírnách odpadních vod

Další informace:

Aktuality legislativní i technické (aneb co se objevilo nového v době „covidové“)

Přihláška:

https://www.asio.cz/cz/prihlasovaci-formular