Aktuální problematika vodovodů a kanalizací v chorvatském Šibeniku

6. 11. 2015

V Šibeniku se ve dnech 21. - 25.10. formou oficiální účasti představilo hned 12 českých firem, to vše s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a sdružení SOVAK. Českou účast na akci, kde se každoročně setkává odborná veřejnost spolu s obchodními subjekty z oblasti vodního hospodářství, svým vystoupením posílil velvyslanec ČR v Chorvatsku pan Martin Košatka.

Expozici oficiální účasti navštívila řada významných osobností. Mezi ně patřili například Krešimír Veble, poradce a bývalý ředitel ISPA PIU Vodovodů a kanalizací Karlovac, Dario Ban, vedoucí výboru odpadních vod HVIKu nebo Andrej Marochini, zástupce Vodovod kanalizacije Rijeka v Bruselu.

Aktuální problémy vodovodů a kanalizací - Chorvatsko
Aktuální problematika vodovodů a kanalizací v chorvatském Šibeniku (foto: Exponex s.r.o.)

Úroveň konference, která je organizována chorvatskou asociací vodovodů a kanalizací (GVIK), každoročně stoupá. Řada českých firem se konference účastnila již minulý rok. Patří mezi ně i společnost EUTIT s.r.o., která vyrábí dlaždice, potrubí z taveného čediče a kanalizace. “Akce byla skvěle připravena do nejmenší ch detail ů a oce ňujeme zejména spolupráci s organizátorem při zprostředkování kontaktů. Bylo hodně cítit, že si nás lidé pamatují z minulé účasti a účinně jsme tak prohlubovali předchozí kontakty a vztahy. Kromě řady dalších nových kontaktů je pro nás velmi zajímavá i předjednaná návštěva chorvatské delegace v Praze, kterou jsme domluvili ve spolupráci s organizátorem, ” hodnotí pozitiva konference vedoucí manažer obchodu firmy EUTIT Robert Kostolány. Zvyšující se kvalitu organizace oceňuje také Zdeněk Hort ze společnosti ASIO, spol. s.r.o., zabývající se čištěním odpadních vod, úpravou vody a čištěním vzduchu: “Jsme v Chorvatsku na oficiální účasti už podruhé a musíme ocenit nejen organizaci, ale především naprosto výjimečné postavení ofici ální účasti ČR na této akci. Projevuje se to v reklamě, zvýraznění všech zúčastněných firem na všech důležitých místech a v průběhu konference, ale i ve zprostředkovávání kontaktů a spolupráci s organizátorem.”

Mezi firmy účastnící se konference letos poprvé patří společnost Zikmund Electronics, s.r.o., která se specializuje na výrobu kamerových systémů sloužících k precizní prohlídce kanalizace. Svou spokojenost s akcí vyjadřuje Petr Zikmund, jednatel společnosti:

“Jsme na té to ofici ální účasti poprvé a překonala naše očekávání. Potkali jsme se s řadou významných hráčů na trhu - distributorů i koncových zákazníků.”

Pozitivní dojmy firmy Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o., zabývající se ochranou životního prostředí, dokazují, že se účast na konferenci nevyplatí pouze firmám pracujícím na projektech velkého rozsahu, nýbrž i těm, jejichž cílem jsou střední či menší zákazníci. “Jsme atypičtí. Zatímco vš ichni usiluj í o velké projekty, my se koncentrujeme na menší a střední. Naš imi c ílovými zákazníky jsou obce menší a střední velikosti. Přijeli jsme sem poprvé takzvaně na zkušenou a bý t vid ět. Získali jsme několik zajímavých kontaktů a rozhodně se chceme účastnit i dalších ročníků,” hodnotí konferenci vedoucí obchodního úseku, výrobků a služeb Marcel Klas.

O potenciálu chorvatského trhu v oblasti geografických informačních systémů se vyjadřuje Václav Frantl, ředitel společnosti HSIcom, která dlouhodobě působí na trhu informačních technologií: “Bylo nám tu s Vámi dobře. Po průzkumu místní situace a na základě řady rozhovorů vidí me potenci ál v oblasti rozvoje GIS (geografických informačních systémů). Považujeme za velmi důležité hovořit s místními lidmi a bý t vid ět. I proto počítáme s naší účastí v příštím ročníku.”

Díky skvělé příležitosti, kterou konference pro české firmy představuje, o účasti na příštím ročníku uvažuje i František Hensch, jednatel společnosti BROCHIER, s.r.o., specializující se na bezvýkopové sanace vodovodů, kanalizací a produktovodů. “Potkali jsme se tu nejen s našimi stávajícími partnery, ale i s řadou dalších zajímavých lidí. Předjednali jsme i spolupráci na jednom konkrétním projektu. Naši účast hodnotíme velmi pozitivně a rozhodně bychom se chtěli účastnit i příště.”

Aktuální problémy vodovodů a kanalizací - Chorvatsko
Aktuální problematika vodovodů a kanalizací v chorvatském Šibeniku (foto: Exponex s.r.o.)

Vedle výše uvedených firem se v rámci oficiální účasti představily také firmy AQUATEST, a.s. , poskytující konzultační a inženýrské služby v oblasti vodohospodářství, firma ARKO Technology , jejímž předmětem podnikání jsou dodávky investičních celků vodohospodářských staveb, firma DEKONTA, a.s. , pohybující se v oblasti ochrany životního prostředí, Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o. , zabývající se komplexními řešeními spojenými s realizací kanalizace z plastu, firma TENZA, a.s. , zajišťující výrobu a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie, a firma MICo, spol. s r.o. , která se zaměřuje na výrobu, montáž a opravy kondenzátorů, výměníků tepla, tlakových zařízení a zásobníků.

Ing. Aleš Pohl
Exponex s.r.o.
http://www.exponex.cz/