ALPA – ČOV pro tradičního českého výrobce

11. 2. 2019

Chemický průmysl

ALPA Velké Meziříčí je výrobce s více než 100 letou historií. Vlajkovou lodí výrobního portfolia je samozřejmě francovka, kterou zná každý, kdo přišel do věku, kdy se začnou ozývat klouby a záda. Výrobní program je však v současné době velice široký a zahrnuje celou řadu kosmetických a masážních prostředků pro péči o svaly, klouby, pleť a vlasy a to od miminek po dospělé. Vlastní výroba je založena na použití pestré škály přírodních prostředků.

ASIO_NEW_AS-FLOT

Flotační jednotka AS-FLOT

Široký výrobní sortiment vede ke značným změnám v kvalitě vypouštěné odpadní vody, která se dle právě vyráběných produktů liší nejenom v parametrech znečištění, ale i v barvě. Obvyklá kvalita odpadní vody vstupující do procesu čištění se v parametru CHSK pohybuje v řádu desítek tisíc mg/l. K chemickému předčištění odpadní vody slouží technologická linka zahrnující akumulaci a homogenizaci odpadních vod, chemické hospodářství včetně dávkování činidel do proudu vod, separační stupeň na flotaci a kalové hospodářství včetně odvodnění kalů. Předčištěná odpadní voda odtéká městkou kanalizací na biologické dočištění.

ASIO NEW COV ALPA

Technologie PČOV ALPA

Hlavní motivací ALPA k realizaci chemického čištění byla úspora poplatků za vypouštění odpadních vod se znečištěním výrazně přesahujícím požadavky kanalizačního řádu, což se, jak ukazuje zkušební provoz, daří. Technologie čištění odpadních vod je instalovaná v nově vybudované výrobní hale, kde je díky velkorysému prostoru radost ČOV provozovat.

Ing. Ondřej Unčovský