Aplikace čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp 125N pro výukové středisko v Polsku

22. 3. 2017

Pro výukové středisko v Polsku byla dodána typizovaná čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125N našemu polskému obchodnímu partnerovi. Aplikace ČOV byla provedena poblíž města Turek ve středním Polsku. Zdrojem odpadních vod je výukové a meditační středisko Vipassana, jehož kapacita zahrnuje 100 ubytovaných hostů a 20 pracovníků.

Středisko Vipassana je novostavbou dokončenou v prosinci 2016. Je provozováno pro turnusy trvající 14 dní, které jsou střídány 7 denním obdobím klidu. Z těchto důvodů je ČOV v průběhu měsíce velice nerovnoměrně zatěžovaná, stabilitě čistících procesů bylo nutné přizpůsobit také samotný návrh, např. aplikací nosičů biomasy v aktivačním procesu.

Čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125N

Čistírna odpadních vod je tvořena samonosnou podzemní nádrží, je umístěna ve volném terénu poblíž střediska. ČOV je tvořena nádrží s integrovaným sedimentačním prostorem v nátokové části. V aktivačním prostoru dochází k biologickému čištění odpadní vody. Vzniklá aktivační směs je od vyčištěné vody oddělena v dosazovací nádrži. Činnost ČOV významně přispěje k zachování čistoty místního rurálního prostředí.

Ing. Petr Straka