AQUA Trenčín 2016

26. 6. 2016

Naše přednáška se zabývala přímo touto problematikou. Část věnovaná řešení ostrovního systému ( domu nenapojeného na vodovod a kanalizaci ) bylo přesně to téma, které sem tematicky spadalo.

Karel Plotěný ještě vedle informací o řešení HDV v České republice představil konkrétní řešení vedoucí k úsporám vody v domě – využití srážkových vod (a to i jako vody k osobní hygieně) a  šedých vod jako užitkové vody, provokoval na Slovensku i prezentací k  využití odpadních vod na bezkonfliktní podpovrchovou kapkovou závlahu. Ukázal i výsledky pokusů se zavlažováním ředkviček a trávy šedou a bílou vodu.

šedé vody a jejich vliv na růst a používání rostlin

Obrázek: Pokusy s šedými vodami a jejich vlivem na růst a používání rostlin

Opakovaně se ukazuje, že při použití vhodných prostředků pro osobní hygienu není nějaké ovlivnění rostlin po kvalitativní i kvantitativní stránce zjistitelné – zjištěné rozdíly mezi použitím pitné, dešťové, šedé a bílé vody byly minimální a nepodstatné. Pokusy byly provedeny Botanickým ústavem. Také bakteriologická sledování prokázala minimální výskyt bakterií ve sledovaných vodách, a tak se použití zeleniny, např. po použití bílé vody (úprava na membránové filtraci), neliší od použití zeleniny zalévané srážkovou nebo pitnou vodou. Dokonce tato voda vykazovala i menší solnost než voda pitná, a tak v tomto případě byla dokonce pro závlahu vhodnější než pitná voda z vodovodu.

Zajímavé byly pro nás přednášky Eleny Fatulové o zelené infrastruktuře (zajímavé je, jak se Bratislava začíná zelenat) a Marka Sokáče, který ukázal možnosti jednotlivých řešení HDV. Vladimír Nosný pak odprezentoval, jak se řeší HDV na jedné lokalitě v Bratislavě – jeho vlastní metodiku, podle které počítal odtok a potřebné akumulace před odtokem z území, jsem však ne zcela pochopil. V podstatě mu nakonec ale vyšel odtok cca 10 l/ha.

Ing. Karel Plotěný